Biotechnologické vs. farmaceutické spoločnosti: Aký je medzi nimi rozdiel?


Biotechnologické aj farmaceutické spoločnosti sa zaoberajú výrobou liekov. Rozdiel spočíva v tom, že zatiaľ čo biotechnologické spoločnosti využívajú na výrobu liekov živé organizmy, farmaceutické spoločnosti používajú chemické látky. Používanie pojmu biofarmaceutické spoločnosti však situáciu komplikuje. Tento termín sa používa na označenie spoločností, ktoré vo svojom úsilí v oblasti lekárskeho výskumu a vývoja používajú biotechnológie ale aj chemické látky.

Biotechnologické spoločnosti

Bežné výrobky, ako je napríklad pivo alebo víno, pracie prostriedky a čokoľvek vyrobené z plastu, sú v podstate biotechnologické výrobky. Ľudia od pradávna používali biotechnológie pri chove zvierat, ale aj vylepšovaní vypestovaných plodín. V modernom finančnom svete však biotechnologické spoločnosti tvoria priemyselný sektor známy aj ako biotechnológie. Tieto spoločnosti skúmajú, vyvíjajú a vyrábajú najrozmanitejšie komerčné produkty. Väčšina z nich sa zameriava na lekárske alebo poľnohospodárske využitie produktov.

Biotechnologické spoločnosti používajú živé organizmy na výrobu produktov alebo vyriešenie rôznych problémov. Identifikácia a získavanie DNA pomohli tomuto priemyslu urobiť veľký pokrok. Spoločnosti podnikajúce v tomto sektore vyvinuli plodiny, ktoré sú odolné voči škodcom, vytvorili biopalivá, ako je napríklad etanol, ale rovnako aj prišli na to ako klonovať gény. Aj na trhu s liekmi biotechnológie urobili veľký pokrok. K najčastejšie používaným biotechnologickým medicínskym výrobkom, ktoré boli na trh uvedené len pred nedávnom, patria nasledujúce: Humira od spoločnosti AbbVie, ktorá sa okrem iného používa na liečbu artritídy, psoriázy alebo Crohnovej choroby. Rituxan od spoločnosti Roche sa používa na spomalenie rastu nádorov pri niektorých typoch rakoviny. Enbrel od spoločností Amgen a Pfizer sa používa na liečbu hneď niekoľkých autoimunitných chorôb.

Z hľadiska trhovej kapitalizácie medzi top biotechnologické spoločnosti so sídlom v Spojených štátoch amerických patria spoločnosti ako Johnson & Johnson, Pfizer, Eli Lilly a Thermo Fisher Scientific. Mnoho spoločností podniká v biotechnologickom, ale aj farmaceutickom sektore. Spoločnosti Johnson & Johnson, Pfizer a Eli Lilly sú dôležitými hráčmi v oboch odvetviach. V nedávnych rokoch vzniklo viacero biotechnologických startupov, ktoré spolupracujú s počítačovými spoločnosťami zo Silicon Valley. Cieľom väčšiny z nich je použiť biotechnológie na výrobu prelomových liekov. Biotechnologický sektor je volatilný a rýchlo rastie. Podľa prieskumu Grand View Research, celosvetový trh s biotechnológiami by mal do roku 2028 dosiahnuť hodnotu 2,44 biliónov amerických dolárov.

Farmaceutické spoločnosti

Ako priemyselné odvetvie, farmaceutické spoločnosti pracujú na skúmaní, vývoji a predaji liekov získaných z umelých látok. Niektoré farmaceutické spoločnosti majú mimoriadne dlhú históriu. Zakladateľ nemeckej spoločnosti Bayer AG dostal ochrannú známku na aspirín už v roku 1899. V roku 2021 je doposiaľ najlepšou farmaceutickou spoločnosťou na svete spoločnosť Johnson & Johnson. Nasledujú ju spoločnosti Roche a Pfizer. Farmaceutickým výrobkom môže uvedenie na trh trvať aj niekoľko rokov. Predchádzajú mu totižto viaceré fázy výskumu a vývoja. Súčasťou tohto dlhého procesu je aj získanie súhlasu Úradu pre kontrolu potravín a liečiv v Spojených štátoch amerických a Európskou medicínskou agentúrou v Európskej Únii. Najväčšie farmaceutické spoločnosti v tomto sektore poskytujú stabilné výsledky, no sektor aj naďalej rastie a na trhu sú stále nové a nové spoločnosti venujúce sa vývoju farmaceutických liečiv.

Špeciálne hľadisko

Čisto z investičného uhla pohľadu môžeme konštatovať, že farmaceutické a biotechnologické spoločnosti sú veľmi rozdielne. Pri analýze týchto spoločností sa pozrite na sumu peňazí, ktorú jednotlivé spoločnosti míňajú na výskum a vývoj ako percento z predaja. Vďaka tomu ich budete vedieť lepšie navzájom porovnávať. Biotechnologické spoločnosti majú spravidla veľmi vysoké prevádzkové náklady. Je to spôsobené najmä tým, že sa podieľajú na výskume, vývoji a testovaní liekov, ktorých dokončenie trvá roky. Výsledkom môže byť však aj historický prelom alebo úplné zlyhanie.Ďalším problémom je skutočnosť, že sa tieto spoločnosti môžu stretnúť s prekážkami vo vývoji nových produktov, ak je výskum alebo jeho konečný produkt kontroverzný. V niektorých krajinách je napríklad zakázané používanie geneticky modifikovaných rastlín alebo produktov. Biotechnologické spoločnosti však majú jednu veľkú výhodu, ktorá vyrovnáva ich vysoké náklady. Kým farmaceutické spoločnosti majú vo všeobecnosti výhradné práva na výrobu a distribúciu svojich liekov v dĺžke 5 rokov, biotechnologické spoločnosti môžu získať ochrannú známku až na 12 rokov. Pre porovnanie, veľké farmaceutické spoločnosti majú stabilný tok príjmov, ktorý pochádza zo súčasných produktov, pričom sa aj naďalej snažia zdokonaľovať svoje existujúce výrobky alebo sa venujú vývoju nových.

Farmaceutické spoločnosti sa vo všeobecnosti snažia udržať stabilný sortiment nových produktov v rôznych fázach vývoja. Proces vývoja nového lieku totižto môže trvať aj 15 rokov. Úrad pre kontrolu liečiv a potravín v USA napríklad trvá na tom, aby väčšina nových liekov prešla niekoľkými fázami testovania, ktoré samé o sebe môžu trvať aj osem rokov. Skutočnosť, že spoločnosť prinesie na trh nový liek však ešte stále neznamená, že sa tento liek bude vo veľkom používať, ale určite môže nastať aj to.

Investičné hľadisko

Farmaceutické aj biotechnologické spoločnosti stoja pred nákladným procesom, ktorého konečným cieľom je uvedenie vysoko výnosných úspešných výrobkov na trh. Tento proces je však vo svojej podstate mimoriadne nepredvídateľný, čo môže byť pre malú biotechnologickú spoločnosť v prvom rade škodlivé a v konečnom dôsledku sa z toho nemusí nikdy dať dokopy. Farmaceutické spoločnosti sú vzhľadom na svoju väčšiu trhovú kapitalizáciu a diverzifikovanú príjmovú základňu spravidla schopné odolávať prekážkam a zlyhaniam. Hospodárska súťaž je relevantnejšia a nákladnejšia pre farmaceutické spoločnosti. To vytvára potrebu silných príjmov a neorganických výnosov, ktoré sú generované napríklad vďaka fúziám a akvizíciám alebo alianciám. Pred investovaním v týchto dvoch sektoroch je potrebné zohľadniť veľmi veľa faktov a zodpovedať si základné otázky, ktoré vám poskytnú aspoň aký-taký základ pred uskutočnením rozumnej investície. Samozrejme naša spoločnosť vám v tom vie poradiť.