Hedžový fond vďačí za svoj výrazný výnos pákovému efektu a dôvtipným investíciám


V polovici januára sa začali šíriť správy o novom, vysoko nákazlivom a rýchlo sa šíriacom víruse. Vtedy iba málokto pochopil o akú veľkú hrozbu ide. Mnohí si mysleli, že vírus zasiahne iba časť Číny, o ktorej dovtedy nikdy nepočuli.

Koncom januára sa vírus rozšíril do Talianska a mnohí odborníci začali vyzývať Spojené štáty americké, aby začali s testovaním. Spojené štáty americké však začali túto hrozbu brať vážne až v polovici marca. Svetová zdravotnícka organizácia 11. marca prehlásila, že choroba spôsobená novým koronavírusom je pandémia a mnoho amerických štátov začalo prijímať opatrenia, ktoré mali zabrániť jej šíreniu. Akciový trh v tom čase zaznamenával niekoľko týždňov trvajúci pokles a začiatok býčieho trhu.

Málo známy hedžový fond sídliaci v New Yorku však tieto varovné signály zaznamenal a všetko nasvedčuje tomu, že zjavne podnikol kroky, ktoré mu umožnili vyťažiť zo súčasnej situácie, čo najviac. Správca fondu Haidar Capital Management zaslal koncom januára list svojim klientom, v ktorom ich informoval o tom, že investori nemôžu naďalej ignorovať potencionálnu pandémiu. Koncom februára bola spoločnosť Haidar presvedčená, že rozšírenie choroby COVID-19 bude viesť ku globálnej pandémii, ktorá môže spôsobiť ťažkosti vo finančnom a obchodom svete.

V liste zaslanom klientom v máji bolo okrem iného uvedené: “Ekonomická aktivita bude pravdepodobne aj naďalej trpieť, nakoľko krajiny po celom svete stále uplatňujú opatrenia súvisiace so zastavením šírenia pandémie koronavírusu a spotrebitelia sa boja míňať svoje peniaze.”

Mnoho investorov sa nedokázalo vyrovnať s kolapsom trhu, ku ktorému došlo v marci. No nie spoločnosť Haidar. Tá v marci zaznamenala rast svojho hlavného fondu s názvom Haidar Jupiter o 25,26 percenta. Tento trend pokračoval aj v apríli a od začiatku roka zaznamenal fond nárast o 59 percent.

Pre tých, ktorý fond sledujú od jeho uvedenia na trh v roku 1999 nie sú tieto zisky žiadnym prekvapením. Fond zaznamenal dvojciferný rast v posledných troch zo štyroch rokov, v období kedy väčšina veľkých fondov zaznamenávala iba malý nárast alebo dokonca straty. Dvojciferný nárast zaznamenal fond aj v desiatich z posledných 14 rokov. 

Koncom roka 2019 mal tento fond vo svojej správe aktíva v hodnote 548 miliónov amerických dolárov a od svojho založenia do marca tohto roku zaznamenal nárast až o 4 000 percent. Pre porovnanie, celkový nárast akciového indexu Standard & Poor 500 je za rovnaké obdobie 182 percent a Indexu HFR Marco iba 87 percent.

Tieto skvelé výnosy však neboli výsledkom iba dôvtipného načasovania investícií. Dokumenty dokazujú, že fond využíva pákový efekt, aby ešte viac navýšil svoju ziskovosť. Výkazy spoločnosti Haidar ukazujú, že spoločnosť vlastní regulačné aktíva v hodnote 18,5 miliárd amerických dolárov. Regulačné aktíva tvoria dlhy a vypožičané peniaze spoločnosti.

Takáto vysoká úroveň pákového efektu síce zabezpečila spoločnosti v posledných rokov ohromujúci výnos, no v prípade zlých rozhodnutí, by mohla spôsobiť aj zničujúce straty. Investor pracujúci v spoločnosti Haidar uviedol: “Jediný spôsob ako dosiahnuť takéto vysoké výnosy je využitie pákového efektu.”

Investor taktiež uviedol, že miera pákového efektu, ktorý fond využíva je “prekvapujúca” a dodal, že doteraz sa fondu darilo. Ak by nejaký iný fond prijal takýto stupeň zadlženosti a zároveň by uskutočnil zlé investičné rozhodnutia, mohlo by ho to položiť na kolená.

Spoločnosť Haidar Capital Management bola založená Saidom Haidarom v roku 1997. Haidar získal bakalársky a magisterský titul z ekonomiky na Harvardskej univerzite a nebol ďaleko od získania doktorátu z ekonomiky na Univerzite v Chicagu.

Fond Haidar Jupiter obchoduje so širokou škálou aktív, a to vrátane akcií, cudzích mien a aktív s fixným výnosom. Spoločnosť v oficiálnych dokumentoch uviedla, že využíva “značné množstvo pákového efektu”. Všetko nasvedčuje tomu, že to spoločnosti v posledných rokoch výrazne pomohlo, a to aj v roku 2020, kedy spoločnosť dobre vyhodnotila situáciu s pandémiou. V januári 2020 zaznamenal fond Haidar Jupiter výnos vyše 14 percent.

Koronavírus však určite nebol jedinou zaujímavou udalosťou v nedávnej minulosti. Trumpova administratíva nariadila zabitie veliteľa iránskej Jednotky Quds, čo vyvolalo obavy z ďalších vojenských konfliktov a nárastu cien ropy. Medzitým, Spojené štáty americké a Čína podpísali obchodnú dohodu, ktorá spolu s Dohodou medzi Spojenými štátmi americkými, Mexikom a Kanadou o voľnom obchode, dodala akciovému trhu vietor do plachiet.

Hrozba pandémie koronavírusu sa však v januári značne navýšila, nakoľko boli potvrdené prvé prípady nakazených v Spojených štátoch amerických. Výnosy 10-ročných vládnych dlhopisov klesli o viac ako 40 bázických bodov.

Niet divu, že spoločnosť Haidar v liste adresovanom klientom uviedla, že obchodovanie na dlhopisových trhoch predstavuje väčšinu zisku fondu za mesiac január. Geopolitické riziká a obavy z pandémie koronavírusu vyvolali nárast na dlhopisových trhoch po celom svete, a preto fond Haidar Jupiter pridal do svojho portfólia dlhé pozície na dlhopisovom trhu. Spoločnosť taktiež ťažila zo svojich dlhých pozícií na trhu s drahými kovmi a krátkych pozícií na trhu so základnými kovmi. Tieto zisky aspoň ako tak vyvážili prudký pokles na trhu s ropou, no spoločnosť uviedla, že aj tak na trhu s komoditami zaznamenala straty.

Okrem toho sa spoločnosť pripravovala na hrozbu spôsobenú pandémiou koronavírusu. V januárovom liste spoločnosti adresovanom klientom sa okrem iného píše: “Šírenie ochorenia COVID-19 sa v posledných týždňoch rapídne zrýchlilo a bude viesť k tomu, že ochorenie bude vyhlásené za pandémiu.”

Vo februári zaznamenala spoločnosť Haidar zisky 7,4 percenta. Na začiatku februára sme mohli pozorovať nárast akcií, no ku koncu mesiaca sa to zhoršilo, nakoľko si investori uvedomili, že svet čelí pandémii a globálnemu pozastaveniu ekonomickej činnosti.

Hodnota akcií začala postupne klesať, mnohí investori podľahli panike a nakúpili americké vládne dlhopisy, ktoré považovali za bezpečné investície. Spoločnosť Haidar bola na túto situáciu pripravená a preto upevnila svoju pozíciu na trhu s dlhopismi s dlhou dobou splatnosti, ktoré zaznamenali väčší nárast ako krátkodobé dlhopisy. Spoločnosť Haidar taktiež zarobila vďaka krátkym pozíciám na trhu s energetikou a základnými kovmi, a taktiež na krátkom predaji mien krajín, ktoré sa výrazne spoliehajú na predaj komodít.

V liste, ktorý spoločnosť poslala svojim klientom v marci sa píše: “Nakoľko veľká časť Spojených štátov amerických a Európy prijíma opatrenia súvisiace so spomalením šírenia pandémie a zdravotnícke systémy po celom svete nezvládajú nápor, ktorý je na nich vyvíjaný, očakávame veľmi prudký pokles svetového rastu. Prerušenia dodávateľských reťazcov, ktoré sa vyskytli už v januári alebo februári v súčasnosti zaznamenávame naprieč všetkými sektormi.” Spoločnosť ani nedúfala, že sa situácia čoskoro zmení. “Neočakávame výraznú stabilizáciu rizikových aktív, a to do doby, kým sa počet nakazených koronavírusom nezníži na celom svete.” 

V marci zaznamenala spoločnosť výrazný nárast o 25 percent, čo je najväčší mesačný výnos v histórii fondu. V tom istom mesiaci bola administratíva prezidenta Trumpa nútená uznať krízu spojenú s pandémiou a začať prijímať opatrenia, ktoré zabránia šíreniu koronavírusu.

Obrovský zisk spoločnosti Haidar spôsobil, že v prvom štvrťroku dosiahli aktíva spoločnosti nové historické maximum, a to hodnotu 900 miliónov amerických dolárov. Napriek týmto úspechom, však spoločnosť cíti, že komunikácia s investormi sa nesie v pochmúrnom tóne.

Oživenie akciového trhu v marci spoločnosť okomentovala so slovami: “Ide o optimizmus investorov týkajúci sa rýchleho návratu k normálnej ekonomickej činnosti”. Spoločnosť však tento názor nezdieľa a svojich klientov varovala predtým, že: “rýchle otváranie ekonomík po celom svete bude v konečnom dôsledku kontraproduktívne, nakoľko bude veľmi pravdepodobne viesť k obrovskému počtu zvyšovaniu nakazených”.

Spoločnosť taktiež vyjadrila obavy týkajúce sa skutočnosti, že spoločnosti si ešte len začínajú uvedomovať, že nie sú schopné splácať svoje pôžičky a že mnoho z nich bude musieť vyhlásiť bankrot. Z týchto dôvodov bude potrebné urobiť ďalšie odhady predpokladaných výnosov spoločností. Aprílové zisky fondu Haidar Jupiter boli naozaj utlmené. Návratnosť fondu dosiahla hodnotu iba 6 percent.

Spoločnosť sa musí v súčasnosti vyrovnať s vlastnými problémami. Musí uskutočniť rozhodnutie, či bude stavať na svojich súčasných ziskoch alebo sa ich snažiť udržať aspoň na aktuálnej hodnote, a popritom predpovedať akým spôsobom ešte pandémia koronavírusu zasiahne svet. Ak bude spoločnosť v tomto roku úspešná, môže ísť o najlepší rok od jej založenia. Je však dôležité ako sa to bude vyvíjať v čase. Aj keď dlhodobú výkonnosť má naozaj výbornú.

zdroj: fortune.com, ft.com

V prípade, že by ste chceli ochrániť svoj majetok, finančné prostriedky a mali záujem o podobný hedžový fond, môžete si pozrieť ponuku na našej stránke. Alebo nás neváhajte kontaktovať.