Prečo ESG za Bidenovej administratívy zaznamená nárast?

Continued%20%20%2D%20%20%20%0D%0Ahttps://hfsbc.com/insider/preco-esg-za-bidenovej-administrativy-zaznamena-narast/%20" title="Email to a friend/colleague" target="_blank">

Pár mesiacov pred americkými prezidentskými voľbami v roku 2016 sa začali obchodníci pracujúci na Wall Street viac zaujímať o spoločensky zodpovedné investovanie. Larry Fink, generálny riaditeľ spoločnosti BlackRock, ktorá je najväčším správcom aktív na svete, vo februári 2016 generálnym riaditeľom spoločností po celom svete poslal list, v ktorom uviedol: “Generovanie udržateľných výnosov v priebehu času si vyžaduje, aby sme našu pozornosť venovali nielen riadeniu spoločnosti, ale aj environmentálnym a sociálnym kritériám, ktoré by mali spoločnosti spĺňať,“ … „Spoločnosť BlackRock sa už niekoľko rokov pokúša o integrovanie týchto kritérií do svojich investičných procesov. Veríme, že spoločnosti nájdu stratégie ako sa s touto výzvou popasovať.”

Viacerí zástancovia dopadového investovania sa však po víťazstve Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách v roku 2016 začali obávať. Justina Laiová, hlavná referentka pre dopadové investovanie v spoločnosti Wetherby Asset Management, uviedla: “Existovali veľké obavy súvisiace s tým, že administratíva Donalda Trumpa bude poškodzovať finančné toky spoločností tým, že zavedie množstvo prekážok a nariadení, ktoré budú v rozpore s našimi cieľmi pri investovaní, ktoré budú mať dopad na klimatickú zmenu a sociálnu spravodlivosť. Tieto problémy sa ešte prehĺbili vypuknutím pandémie koronavírusu a vraždou Georga Floyda. Trumpova administratíva premrhala štyri roky plné príležitostí na pokrok.”

Podobné: 110 biliónový trend, na ktorý vsádza Bezos, Buffett aj Musk

Jasným cieľom Donalda Trumpa však bolo zvrátiť mnohé zmeny, ktoré zaviedol predchádzajúci prezident Barack Obama. Avšak ani za 4 roky nedokázal Donald Trump zmeniť náladu a postoje investorov.

Graf: Aktíva investované v rámci udržateľného investovania

Peter Krull, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Earth Equity Advisors, uviedol: “Realita je taká, že sme za posledné štyri roky zaznamenali väčší nárast ako za posledných 12 rokov. Po voľbách v roku 2016 sa ľudia jednoducho rozhodli zobrať veci do vlastných rúk a nenechať to na vládu. Som naozaj zvedavý, ako porastieme, keď nám bude naklonená prezidentská administratíva a federálna vláda.”

Podľa najnovšej dvojročnej správy Fóra USA pre udržateľné a zodpovedné investovanie, sa celkový objem aktív pod správou spoločností aplikujúcich investičné stratégie spĺňajúce environmentálne, sociálne a riadiace kritériá investovania, navýšil o 42 percent. V roku 2018 dosahovala hodnota týchto aktív v Spojených štátoch amerických 12 biliónov amerických dolárov, v roku 2020 to bolo už 17 biliónov. Tieto aktíva predstavujú až 33% zo všetkých amerických aktív, ktoré sú v správe profesionálnych investorov. Inými slovami, každý tretí investovaný dolár je investovaný spoločensky zodpovedným spôsobom.

Novozvolený americký prezident, Joe Biden, bude postupne pracovať na tom, aby zvrátil kroky svojho predchodcu. Odborníci sa však zhodujú na tom, že nebude potrebné, aby prijímal veľa nariadení, ktoré podporia ďalší rast v rámci investovania zameraného na dopady. Väčšina spoločností už chápe, že zákazníci ale aj akcionári preferujú spoločností, ktoré sú ohľaduplné voči životnému prostrediu a zároveň sú aj spoločensky zodpovedné. Dopadové investície svojou výkonnosťou prekonali všetky očakávania, a to aj napriek nepriaznivým politickým podmienkam.

Fond Brown Advisory Sustainable Growth Fund, ktorý vlastní aktíva v hodnote 4,4 miliardy amerických dolárov, zaznamenal čistý prílev finančných prostriedkov v hodnote 2,6 miliárd amerických dolárov. Za posledných päť rokov dosiahla celková návratnosť fondu 152%. Index Russell 1 000 v rovnakom období zaznamenal len 101% návratnosť.

Fondy obchodované na burze (ETF) zamerané na čistú energiu sú na tom ešte lepšie. Fond Invesco WilderHill Clean Energy ETF v minulom roku zaznamenal nárast o 170%. Čistý prílev finančných prostriedkov do fondov obchodovaných na burze spĺňajúcich environmentálne, sociálne a riadiace kritériá investovania, v prvých 11 mesiacoch roka 2020 dosiahol hodnotu 32 miliárd amerických dolárov, čo je podľa spoločnosti CFRA Research trojnásobok oproti roku 2019.

Je veľmi pravdepodobné, že investície zaoberajúce sa dopadom počas vlády nového amerického prezidenta Joea Bidena zaznamenajú ďalší rast. Kabinet prezidenta Bidena je plný ľudí bojujúcich proti klimatickej zmene a podporujúcich udržateľné a spoločensky zodpovedné investície. John Kerry sa stal prezidentským vyslancom pre klímu. Janet Yellenová, ktorá je bývalou predsedníčka amerického Federálneho rezervného systému a zakladajúca členka Rady pre riadenie klimatických podmienok, sa stala ministerkou financií. Brianovi Deesevi, bývalému šéfovi oddelenia udržateľného investovania v spoločnosti BlackRock, bola ponúknutá pozícia šéfa Národnej ekonomickej rady.

Podobne vyzerajú aj Bidenove nominácie na obsadenie pozícií v regulačných orgánoch. O súčasnej komisárke Americkej komisie pre cenné papiere a burzy - Allison Herren Leeovej, sa hovorí ako o pravdepodobnej kandidátke na pozíciu úradujúcej predsedníčky komisie. V dobe, keď Leeová pracovala v štátnej sfére environmentálne, sociálne a riadiace kritériá investovania tvorili spolu s klimatickou zmenou ústredné body jej agendy.

Člen Snemovne reprezentantov za štát Michigan, Andy Levin, je jedným z možných kandidátov na post Ministra práce. Levin navrhol dva zákony, v ktorých požaduje aby investiční poradcovia začlenili spoločensky zodpovedné investície do svojich dôchodkových stratégií. Týmito zákonmi by sa zmenil a doplnil zákon o investičných poradcoch a zákon o zabezpečení príjmu počas dôchodku.

Je veľmi pravdepodobné, že nová administratíva zvýši tlak na spoločnosti, aby začali zverejňovať klimatické finančné riziká. Okrem toho pravdepodobne dôjde k ďalšej regulácii spoločensky zodpovedných investícií zo strany vlády.

Emily Lawrencová, riaditeľka udržateľných investícií v spoločnosti Northern Trust Asset Management, uviedla: “Bidenova administratíva dopredu ohlásila je, že plánuje prijať zákon, prostredníctvom ktorého, bude od verejne obchodovaných spoločností vyžadovať, aby zverejňovali viac informácií súvisiacich s finančnými rizikami spojenými s klimatickou zmenou. Okrem toho budú zverejňovať údaje o emisiách súvisiacich s prevádzkovou činnosťou spoločnosti. Kvalitnejšie dáta budú prispievať k prijímaniu lepších rozhodnutí.”

Je pravdepodobné, že aj správcovia aktív budú podrobení dôkladnejšej kontrole. Spoločnosť Morningstar v novembri predstavila hodnotiaci systém, ktorý hodnotí portfóliá jednotlivých správcov a fondov na základe environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií.

Počas posledného roka administratívy prezidenta Donalda Trumpa predstavili Americkej komisie pre cenné papiere a burzy (SEC) a americké Ministerstvo práce viacero zákonov, ktoré by v konečnom dôsledku poškodili sektor investovania s ohľadom na dopady. Zákon bol síce prijatý v pozmenenej forme aj tak je však pravdepodobné, že sa Bidenova administratíva a nový americký Kongres pokúsia jeho znenie pozmeniť.

Jon Hale, vedúci výskumu udržateľnosti v spoločnosti Morningstar, uviedol: “Úradníci zodpovední za tento zákon sú pomerne konzervatívni, čo môže mať veľmi negatívny vplyv na pridávanie spoločensky zodpovedných investícií do dôchodkových fondov. Myslím si však, že administratíva novozvoleného prezidenta Joea Bidena sa bude snažiť nejakým spôsobom zvrátiť tento zákon. Môžu tak urobiť prijatím nového zákona alebo úpravou tohto existujúceho.”

Podobné: Spoločnosti zelenej energie sú u investorov naozaj obľúbené

Joe Biden sa však môže zamerať aj na regulácie, ktoré boli prijaté v roku 2020 a ktoré sa zameriavajú na hlasovanie prostredníctvom splnomocnenca. Tieto nové regulácie v konečnom dôsledku zabránili inštitucionálnym akcionárom podnikať nejaké kroky, s cieľom presadiť spoločensky zodpovedné investície.

V správe Fóra Spojených štátov amerických pre udržateľné a zodpovedné investovanie je uvedené, že od roku 2018 do prvej polovice roku 2020 až 149 inštitucionálnych investorov a 56 investičných manažérov, spravujúcich aktíva v hodnote 1,98 bilióna amerických dolárov, riešilo otázky týkajúce sa spoločensky zodpovedného investovania.

Fiona Reynoldová, generálna riaditeľka agentúry Zásad zodpovedného investovania, ktorá je podporovaná Organizáciou Spojených národov, uviedla: “V posledných štyroch rokoch, Trumpova administratíva prijala obrovské množstvo zákonov, ktoré sťažili spoločensky zodpovedné investovanie. Všetci dúfame, že sa administratíve novozvoleného prezidenta Joea Bidena podarí aspoň niektoré z týchto zákonov zvrátiť a posunúť našu krajinu vpred.”

Tabuľka: Top 10 ETF spĺňajúcich environmentálne, sociálne a riadiace kritériá investovania (ESG)

Trumpova administratíva mala iba malý vplyv na tento rozvíjajúci sa sektor, najvýkonnejšie fondy za posledné tri roky

Ak Vás zaujímajú ESG investície (enviromental, social and corporate governance), teda spoločensky zodpovedné, dlhodobo udržateľné investície s pozitívnym dopadom na životné prostredie, máme pre Vás riešenie – APM FUND, ktorý sa zameriava práve na sektor ESG. Neváhajte nás kontaktovať.

Continued%20%20%2D%20%20%20%0D%0Ahttps://hfsbc.com/insider/preco-esg-za-bidenovej-administrativy-zaznamena-narast/%20" title="Email to a friend/colleague" target="_blank">