Rodinné bohatstvo:
Ako zapojiť budúcu generáciu?


Veľkosť bohatstva, ktorá sa v Spojených štátoch amerických prenáša z jednej generácie na druhú, dosiahlo nevídanú úroveň. Odhaduje sa, že každá generácia prenecháva svojim dedičom približne až 3,2 bilióny amerických dolárov. Jedným z dôvodov, prečo je veľkosť dedeného majetku taká veľká, je Zákon o daňových škrtoch a práci, ktorý bol v USA prijatý pred pár rokmi. Týmto zákonom sa totižto navýšilo daňové oslobodenie. Toto oslobodenie má potenciál zmeniť demografické údaje o celkovom rozložení bohatstva tejto krajiny.

V súčasnosti môžete kľudne niekomu odkázať 22,8 miliónov amerických dolárov bez toho, aby dotyčný musel na federálnej úrovni platiť akékoľvek dane. Podľa starých pravidiel, by sa však takéto dedičstvo spájalo s pomerne vysokým daňovým zaťažením. Daňové zmeny a obrovský objem majetku pohybujúceho sa medzi generáciami zatienili dynamiku tohto procesu. Štatistiky aj skúsenosti ukazujú, že veľmi bohaté rodiny, ktoré sa pokúšajú odovzdať majetok dedičom, môžu sužovať problémy súvisiace s dôverou v rodine a nedostatkom komunikácie. Podľa prieskumu s názvom “Nárast nového bohatstva“, ktorý vykonala spoločnosť The Economist Intelligence Unit, až 75% veľmi bohatých opýtaných respondentov tvrdí, že v súčasnej dobe je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby zabezpečili svoj majetok do budúcnosti. Tento prieskum sa zameriava na veľmi bohatých jednotlivcov, ich dospelé deti a jednotlivcov s vysokými príjmami žijúcich v Spojených štátoch amerických, Kanade, Spojenom kráľovstve, Číne, Hongkongu, Singapure a na Taiwane.

Prieskum skúma budúcnosť majetku týchto jednotlivcov, vrátane toho, kde a ako bude majetok investovaný v budúcnosti. Nakoľko v súčasnosti prebieha najväčší prenos bohatstva v histórii, dochádza k veľkým posunom aj v postojoch. Záujmy sa presúvajú od lokálneho ku globálnemu, presadzuje sa filantropia a do popredia sa dostáva dopadové a alternatívne investovanie. S presunom bohatstva sa bude meniť aj jeho vplyv. Približne polovica opýtaných tvrdí, že v porovnaní s minulosťou, je v súčasnosti oveľa jednoduchšie majetok získať a udržať. Nedostatok komunikácie v rodine však má tendenciu brániť zachovaniu majetku. Pomerne bežne sa stáva, že deti ani netušia, koľko peňazí majú ich rodičia, nakoľko nežijú extravagantným životným štýlom. Najhoršie čo sa môže stať, ak dieťa nie je pripravené na zdedenie väčšej sumy peňazí. Je preto potrebné vyhradiť si čas na prípravu ďalšej generácie. Komunikácia a strategický prenos zodpovednosti môže mladšej generácii pomôcť porozumieť hodnotám, ktorú sú základom rodinného majetku.

Zapojenie ďalšej generácie

Zameranie sa na finančné vzdelávanie v ranom veku, predstavuje kľúčovú súčasť prípravy mladších generácií na úspech. Mnoho detí bohatých rodičov nemalo nikdy príležitosť získať akékoľvek finančné vzdelanie. Ak im náhodou umreli rodičia skôr, ako sa očakávalo, mohli sa títo jednotlivci z dňa na deň stať majiteľmi značných aktív, za ktoré nesú zodpovednosť. V prieskume s názvom “Nárast nového bohatstva“ sa zistilo, že až 39% mladších veľmi bohatých jednotlivcov v Spojených štátoch amerických sa domnieva, že rodičia majú určitú povinnosť zanechať pre svoje deti určitý podiel dedičstva. Investiční poradcovia preto čoraz viac tlačia na skorú spoluprácu oboch strán a pochopenie vzájomných úloh a zodpovedností. Celá takáto príprava sa dá vykonávať aj bez konkrétnych čísel. Ak sa náhodou potom deti dostanú k majetku oveľa skôr, ako sa pôvodne očakávalo, majú už nejaké základné vzdelanie ohľadom svojich peňazí a vedia komu majú zavolať.

Príprava

Začiatočnícke investičné portfóliá sú skvelým spôsobom, ako sa reálne naučiť základy finančnej gramotnosti a zároveň nechať dedičom pocit autonómie. Pomerne často si veľmi bohatí rodičia otvárajú investičné účty u svojich finančných poradcov v mene svojich detí a prispievajú na ne. Poradca môže začať spolupracovať s ich deťmi a naučiť ich ako rozumne diverzifikovať portfólio. Darovanie peňazí na charitu je ďalším dobrým spôsobom, ako vzdelávať dospelé deti ale aj mladších členov rodiny, čo robiť s peniazmi. Mnohí veľmi bohatí jednotlivci si zakladajú zjednodušené verzie nadácií, prostredníctvom ktorých ich deti alebo vnúčatá môžu vyberať charitatívne organizácie, na ktoré bude rodina v danom roku prispievať. Takéto príklady môžu slúžiť ako platforma na diskusiu o rodinných hodnotách, pričom mladšej generácii umožnia komunikovať svoje vlastné hodnoty a uviesť ich aj do praxe. V niektorých prípadoch môžu tieto akty viesť k zmierneniu generačnej priepasti.

Nová generácia prináša aj nové
perspektívy

Keď dospelé deti veľmi bohatých jednotlivcov začnú dohliadať na väčšiu časť rodinného majetku, môže sa stať, že sa ich názory na majetok budú líšiť od názorov predchádzajúcich generácií. Až 52% veľmi bohatých respondentov spomínanom prieskumu uviedlo, že sa ich názory a presvedčenia týkajúce sa majetku výrazne odlišovali od názorov a presvedčení ich rodičov. Tento pocit je oveľa silnejší u mladších generácií. Známky rozdielov v názoroch medzi generáciami sa často ukážu až po prevode majetku na mladšie generácie. Podľa prieskumu spoločnosti Investment News, až dve tretiny deti veľmi bohatých rodičov po zdedení rodinného majetku zmenia finančného poradcu. Niekedy ide iba o rozdiely vo filozofii a investičnom štýle. Podobné: Rozdiel medzi privátnym bankovníctvom a wealth managementom. Často sa však stáva, že finanční poradcovia nepodporia investíciu navrhnutú mladším členom rodiny v takom rozsahu portfólia, ako by si dieťa želalo. Najlepším riešením ako predísť prehlbovaniu generačnej priepasti je otvorenie komunikačných kanálov na rodinnom stretnutí, kde môžu členovia rôznych generácií prezentovať svoje názory.

Vytvorenie dialógu v rodine

Rodinné stretnutie by malo prebiehať vo forme otvoreného fóra, kde sa bude diskutovať o základnom procese prevodu majetku. Rodinného stretnutia sa môžu zúčastniť aj právnici a iní poradcovia, rovnako ako aj ďalší členovia rodiny. Kľudne však na ňom môžu byť iba rodičia, ich deti a ich finanční poradcovia. Absencia otvoreného fóra zvyšuje potenciál pre emocionálne spory. Tieto emocionálne spory môžu nastať najmä v situáciách, kedy rodičia vložia peniaze do trustov a nenechajú ich priamo svojim deťom. Ak dieťa nevie, prečo to urobili, môže zostať zmätené a nadobudnúť dojem, že mu rodičia neveria. Existuje však veľmi veľa dobrých dôvodov, prečo sa rodičia môžu rozhodnúť dať peniaze radšej do trustu, ako priamo svojmu dieťaťu. Jedným z nich je aj skutočnosť, že ich dospelé dieťa má určitý druh rizikového povolanie. V tomto prípade tak trust ochraňuje majetok pred veriteľmi. Končeným cieľom všetkých strán zapojených do prenosu majetku na mladšiu generáciu je ochrana ťažko získaného majetku a sprevádzanie všetkých členov rodiny na tejto ceste. Ako sme si ukázali, je potrebné, čo najskôr začať viesť dialóg so všetkými členmi rodiny.