Da Vinci INVESTMENT FUND

O FONDE

Da Vinci INVESTMENT FUND sa zameriava na
diverzifikáciu a oportunistické investície do firiem z
defenzívneho sektora v rôznej fáze životnosti.

Uprednostňujeme stratégiu „buy-hold“ do spoločností so stabilným cash-flow pre vyplácanie stabilnej dividendy. Fond však môže zvážiť “Venture” investície do firiem s nadpriemerným rastovým potencionálom.
Da Vinci fond vyhľadávajú konzervatívnejší investori, ktorí preferujú stabilné dividendové investície do firiem z defenzívneho sektora.
V roku 2019 sme sa rozhodli pre našich investorov otvoriť druhý fond, ktorého cieľom je zvýšenie diverzifikácie klientskych portfólií investovaním do “hmatateľných” aktív.

Investičná téza fondu je veľmi jednoduchá: získavať alebo nadobúdať majoritné podiely vo firmách z defenzívneho sektora so stabilným cash-flow a zároveň fungovať ako aktívny správca. Defenzívny sektor pre nás predstavujú oblasti ako farmaceutika a energetika, ktoré nie sú korelované s ekonomickými cyklami a sú tým pádom považované za najstabilnejšie odvetvia. Na rozdiel od tradičných private equity stratégií sa však nepozeráme na strategický exit firiem, ktorý z pravidla nastáva po 5-7 rokoch, ale zvolili sme výnosový model stabilných dividend. Dividendy pre nás znamenajú väčšiu likviditu investície a transparentnejší a presnejší oceňovací model pre investorov.

V rámci Da Vinci fondu sa tiež oportunisticky pozeráme aj na rizikovejšie investície do mladých spoločností s vysokým rastovým a disruptívnym potenciálom, v rannej fáze (Seed/Series A). Konkrétne sektorové zameranie je aj v tomto prípade ohraničené na firmy z defenzívnych odvetví. Zaujímajú nás hlavne firmy s existujúcim a osvedčeným konceptom, ktoré z pravidla nie sú len softvérovo zamerané a riešia skutočný problém skutočných ľudí. Výhodou fondu je v oboch prípadoch prístup k investičným príležitostiam na rozvíjajúcich sa trhoch Ázie.

Stratégie Da Vinci fondu kladú VYSOKÝ DÔRAZ na spoločenskú a ekologickú UDRŽATEĽNOSŤ.

+15%
cieľová výnosnosť fondu
+17,09%
priemerné ročné zhodnotenie

Parametre fondu


Informácie o vydaní


STAŇTE SA INVESTOROM STONEBRIDGE CAPITAL

    V prípade záujmu o viac informácií
    o možnostiach investovania vyplňte
    nezáväzný formulár.