Kultúra

Rôznorodý, odborný a profesionálny tím je to,
čo nás robí výnimočnými.

Vždy sme mali jasnú filozofiu o našej kultúre, ktorá je postavená na zásluhách. Kladieme dôraz na čestnosť, húževnatosť, tvrdú prácu, dôkladnosť a tvorivosť. Tím je založený na odbornosti, znalostiach a skúsenostiach. Spoločne sme zjednotení v našej spoločnej misii – neustále premieňať svoje schopnosti a jedinečné nápady na vynikajúce výsledky a skutočnosť.

Ľudia sú našou najlepšou
investíciou

Naša kultúra vysokej výkonnosti je založená na zásluhách. Ponúkame kariérny rozvoj, sebarealizáciu a odmeňovanie
za vytvorenie pridanej hodnoty.

Základným kameňom integrity a súdržnosti sú pre nás princípy, ktoré dávajú nášmu poslaniu hlbší zmysel. Bez ohľadu na to, ako ďaleko sa dostaneme, naším hlavným cieľom je zachovať si pokoru, antifragilitu a odhodlanie.

STAŇTE SA SÚČASŤOU NÁŠHO TÍMU

V STONEBRIDGE CAPITAL napredujeme so spoločnými cieľmi a hodnotami, ktoré sú základom vzájomnej spolupráce a profesionálneho rastu.

Hodnoty

V prostredí súťaživosti, disciplíny a rodinnej atmosféry staviame na tímovom duchu. Aj keď každý vyniká svojou osobnou a pracovnou jedinečnosťou, vyzývame ľudí, aby k dielu prispeli originálnym spôsobom
a zosobnili naše hodnoty bez toho, aby sa vzdali najväčšej konkurenčnej výhody, ktorú majú – byť sami sebou.

Vízie

Na budovaní našej vízie veľmi tvrdo pracujeme a sme odhodlaní uspieť. Priestor, kde sa kreativite nekladú hranice, disciplína ide ruka v ruke s tvrdou prácou, vášňou pre zmysluplnosť a priamym dopadom na výsledky. Dôvera budovaná na úprimnosti a vzájomnej inšpirácii vedie k lepším výsledkom, trvalým vzťahom a naplneniu našej vízie.

Profesionálny rast

V STONEBRIDGE je vytvorený priestor pre kolegov, ktorí sú pripravení kontinuálne rásť a napredovať vo svojej profesii. Podmienkou je túžba stať sa najlepší v odbore, ktorému sa venujú. Cesta je pripravená s konkrétnymi plánmi a cieľmi, avšak vyjsť po nej musia sami.

Máte ambiciózne ciele, hlad po úspechu
a vlastnosti ako otvorenosť, čestnosť
a kritické myslenie vám nie sú cudzie?
Chceme vás spoznať. Hľadáme ľudí, ktorí
zdieľajú rovnaké hodnoty a víziu.

Sledujte nás na sociálnych sieťach