4 dobré dôvody, prečo investovať do hedžových fondov

Určite ste o hedžových fondoch počuli veľa, ale viete prečo sa o nich toľko hovorí? V praxi fungujú na zložitom a dôkladne premyslenom princípe, ktorý sa dá jednoducho vysvetliť.  
   
Ako to funguje

Successfee

Na rozdiel od klasických podielových fondov alebo brokerov, kde platíte za každý obchod alebo transakciu vstupné a výstupné poplatky, si hedžové fondy berú podiel zo zisku, tzv. successfee alebo performancefee. Bezkonkurenčnou výhodou je, že tie najlepšie hedžové fondy na trhu majú nastavený vyšší podiel successfee (vyššiu odmenu zo zisku), preto sú priamo úmerne motivované zarábať investorom viac a zároveň chrániť kapitál.V praxi to znamená, že nie je dôležité množstvo obchodov, ale celkový výsledok, ktorý fond vytvorí. 

Majetková angažovanosť a prístup ku klientom

Každý zakladateľ a vlastník, ktorý to myslí vážne, investuje na začiatok do fondu aj vlastný kapitál, čím preukazuje kredibilitu a tiež dôveru v stratégiu fondu. 

Lepšie hedžové fondy majú prepracovaný systém odmien a bonusov pre svojich zamestnancov, ktorí dostávajú vyplatenú časť bonusov a dividend vo forme akcií fondu. Vďaka tomu si fond zároveň udržiava najlepších ľudí a znižuje fluktuáciu. Navyšovaním podielov sú majetkovo angažovaní všetci kľúčoví ľudia v investičnom procese. Investori sa stávajú rovnocennými partnermi.Vzniká tak dôvera a osobnejší vzťah s manažérom. Práve tento prístup ku klientom je kľúčový. 

„Cieľom je dosiahnuť výnos bez ohľadu na to, či trh rastie alebo klesá.“ 

Hedžové fondy sa však od klasických inštitúcii líšia predovšetkým prístupom k diverzifikovanému portfóliu alternatívnych investičných stratégií.

Tu sú 4 postupy, ktorých dodržiavanie robí z hedžových fondov tú správnu investíciu:
•    Prístup zhora nadol
•    Prístup zdola nahor
•    Oportunistické investovanie a flexibilita
•    Pákový efekt

Prístup „zhora nadol“ (tzv. top-down prístup)

Tento prístup je podmienkou i zárukou skutočnej profesionality. Stavia na tom, že v prvom kroku je potrebné poznať trh z pohľadu „big-picture“, teda z makroekonomického hľadiska, následne ho analyzovať v rámci jednotlivých ekonomík a segmentov. Umožňuje tak dokonalý nadhľad, relevantný odhad podmienok investovania a riadenia rizika, čo zvyšuje mieru úspechu.

Prístup „zdola nahor“ (tzv. bottom-up)

Aby ste mali absolútnu istotu výnosu, potrebujete obojsmerné plánovanie. Hedžový fond sa preto snaží uchopiť tie najlepšie investičné príležitosti naprieč triedami aktív. Plánovanie teda neprebieha iba zhora nadol, ale aj naopak, pričom odchýlky medzi oboma smermi sú precízne koordinované a vyhodnocované investičným manažérom.Umožňuje tak získavať aktíva so skrytou hodnotou. 

Oportunistické investovanie a flexibilita 

Hedžové fondy sa vyznačujú veľkou flexibilitou. Bez ohľadu na ekonomické podmienky dokážu zarábať na poklesoch trhu rovnako ako na raste ekonomiky. Takmer okamžite dokážu zmeniť investičnú stratégiu a skladbu portfólia pre ochranu kapitálu. Ak vidia príležitosť, veľmi rýchlo dokážu alokovať kapitál a zamerať sa na investíciu. 

Z minulosti medzi najznámejšie oportunistické príležitostí patrila stávka na pokles trhu nehnuteľností a akcií v roku 2008, alebo stávka na pokles dot.com bubliny v roku 2001. 

Pákový efekt

Hedžový fond dokáže zarobiť aj na poklese, tzv. shorte. Napríklad si požičia akcie, ktoré okamžite predá za trhovú cenu, napríklad 10 milión dolárov. Ak cena akcií na trhu poklesne, akcie kúpi späť, ale za zníženú cenu v tom istom počte, napríklad 7 miliónov dolárov. Následne akcie vráti a rozdiel medzi predajom a nákupom je zisk, v tomto prípade 3 milióny, vďaka čomu sa zvýši hodnota fondu. Tento princíp je charakteristickým znakom hedžových fondov. Fond si dokáže aj požičať kapitál, nakúpiť viac akcií ako by to mohol urobiť len z vlastným kapitálom a zvýšiť zisk z obchodov využitím pákového efektu. Väčšina investičnej verejnosti si myslí, že hedžové fondy týmto prístupom veľa riskujú,  v skutočnosti však väčšina nepoužíva viac požičaných prostriedkov, ako dvojnásobok vlastného kapitálu. 

Aby toto všetko fungovalo, je potrebné dodržiavať stratégiu a predovšetkým kontrolovať riziko, ktoré sa vyhodnocuje pri akejkoľvek zmene makro a mikroekonomických podmienok.