Uvedenie spoločnosti Allegro na burzu prináša na stagnujúce kapitálové trhy a málo výkonnú burzu novú vzrušujúcu energiu. Začiatkom minulého mesiaca bolo oznámené, že spoločnosť Allegro, ktorá je najväčšou poľskou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti elektronického obchodu, vstupuje na burzu. Ocenenie spoločnosti bolo v tej dobe naozaj vysoké a spoločnosť sa netajila svojimi vysokými nádejami, že podporí bohatstvo krajiny a pomôže ukončiť “starú ekonomickú kliatbu”, ktorej Varšavska burza čelila.

Majitelia spoločnosti Allegro – investičné skupiny súkromného kapitálu Permira, Cinven a Mid Europa Partners, sa snažili dosiahnuť ocenenie v rozmedzí 10 až 12 miliárd eur. Pre týždňom spoločnosť oznámila, že ocenila každú svoju akciu na 43 zlotých, čím dosiahla ocenenie celej spoločnosti v hodnote 44 miliárd zlotých, teda 11,2 miliárd amerických dolárov. Toto ocenenie znamená, že spoločnosť Allegro je jednou z najväčších kótovaných spoločností v krajine a zároveň ide aj o najväčšiu primárnu verejnú ponuku akcií (IPO).

Dopyt po akciách spoločnosti, ktorá pôsobí rovnako v technologickom ako aj maloobchodom sektore, bol taký vysoký, že spoločnosť Allegro minulý týždeň navýšila množstvo predaných akcií o 14 percent, z 216 miliónov akcií na 246,9 miliónov predaných akcií. 

Spoločnosť Allegro predala 246,9 miliónov akcií. Finančné prostriedky z predaja akcií chce spoločnosť použiť na splácanie svojho dlhu. Uvedenie spoločnosti na Varšavskú burzu sa objavilo uprostred náznakov, že európsky trh sa začína postupne spamätávať, najmä po uvoľnení opatrení súvisiacich s prvou vlnou pandémie COVID-19, ktoré v prvej polovici tohto roku obmedzili hospodársku činnosť. Spoločnosť Allegro je najuznávanejšou spoločnosťou podnikajúcou v oblasti elektronického obchodu v Poľsku. Od júna tohto roka mala spoločnosť približne 12,3 milióna aktívnych zákazníkov. Čistý zisk spoločnosti bol počas prvých šiestich mesiacov tohto roka na úrovni 290 miliónov zlotých.

Vysoký dopyt po akciách spoločnosti naplnil optimizmus, že úspešný vstup spoločnosti na burzu, ktorý bol poháňaný najmä rastúcou strednou triedou v Poľsku, bude znamenať novú vlnu energie pre Varšavskú burzu cenných papierov – GPW. 

Leszek Muzyczyszyn, senior partner spoločnosti Innova Capital a prezident poľskej asociácie súkromného kapitálu, uviedol: “Existuje tu istá nádej a očakávania, že vstup spoločnosti Allegro na burzu vráti Poľsko, ako trh s verejnými akciami, späť do radaru globálnych investorov.”

Pred desiatimi rokmi v poľskom hlavnom meste prevládala viera, že Varšavská burza cenných papierov je na dobrej ceste k ovládnutiu celosvetového trhu, s čím sa spájala aj medzinárodná prestíž. V tej dobe sa veľa diskutovalo o fúzii Varšavskej a Viedenskej burzy cenných papierov. Táto viera odrážala pozoruhodný pokrok, ktorý burza zažila medzi rokmi 1991 a 2003. V roku 1991, kedy bola burza založená, bolo na burze kótovaných päť spoločností a denný objem burzy bol približne 2 000 amerických dolárov. V roku 2013 sa mesačný objem burzy blížil k 4 miliardám dolárov.

Ako však priznal Marek Dietl, výkonný riaditeľ Varšavskej burzy, rýchly rast burzy sa na začiatku 21. storočia opieral o model, ktorý je v súčasnosti zastaraný. Varšavská burza bola miestom,  na ktorom sa štátne spoločnosti predávali do súkromného vlastníctva. V roku 1999 bola v Poľsku schválená dôchodková reforma, ktorá spustila zakladanie súkromne spravovaných “otvorených” dôchodkových fondov. Dietl ďalej uviedol: “Vedúci predstaviteľ Pražskej akciovej burzy kedysi poznamenal, že Varšavskú akciovú burzu, vzhľadom na každo-mesačný prísun kapitálu by mohla kľudne viesť aj opica.”

Časť tohto modelu bola zničená dôchodkovými reformami, ktoré boli v Poľsku prijaté v rokoch 2011 a 2013. Poľská vláda nakoniec presunula vládne dlhopisy v hodnote 38 miliárd amerických dolárov, ktoré predtým vlastnili dôchodkové fondy, do štátneho dôchodkové systému a následne zrušila ich platnosť, čím tak objem finančných prostriedkov putujúcich do otvorených dôchodkových fondov zrazu prudko prepadol. 

Týmto krokom tak poľská vláda otriasla dôverou investorov a vyriešila viaceré pretrvávajúce problémy s likviditou na akciovom trhu. Okrem toho poklesli aj ponuky na privatizáciu, čo spôsobilo, že Varšavská burza mala slabý prírastok veľkých, štátnych spoločností podnikajúcich v stagnujúcich odvetviach, ako je napríklad bankovníctvo alebo energetický sektor.

Index blue chip WIG20 je tvorený 20 najväčšími spoločnosťami kótovanými na burze. Tento index v poslednom desaťročí nezaznamenal takmer žiaden nárast a iba len 5,7 percentný celkový výnos v poľských zlotých. Index MSCI Emerging Markets za rovnaké obdobie v dolárovom vyjadrení vzrástol o 32 percent. Akciový index MSCI World zaznamenal vo vyspelých krajinách návratnosť 194,4 percenta. Počet spoločností kótovaných na Varšavskej burze od roku 2016 každoročne klesá.

Poľská ekonomika však v rokoch 2013 až 2019 rástla priemerným ročným tempom vo výške 3,7 percenta. V rokoch 1992 až 2017 zaznamenala krajina nepretržitý rast hrubého domáceho produktu. Podobný rast dosiahla iba Austrália. Spoločnosť FTSE Russell, ktorá je jedným z veľkých poskytovateľov indexov v roku 2018 povýšila poľský trh z “rýchlo sa rozvíjajúceho” na “rozvinutý”. 

Vďaka prístupu k zdrojom financovania, medzi ktoré patria úvery od bánk, štátne a európske rozvojové fondy alebo trhy súkromného kapitálu, poľské spoločnosti prekvitali. Varšava sa stala centrom technologických start-upov. Celkový objem zahraničných investícií v roku 2019 dosiahol v Poľsku hodnotu 236,5 miliárd amerických dolárov. Oproti roku 2010 ide o 26 percentný nárast.

Muzyczyszyn uviedol: “Trhy so súkromným kapitálom zohrávali pri podpore rastu poľského trhu mimoriadnu úlohu. Ak však Poľsko porovnáme s inými západo-európskymi krajinami, môžeme vidieť, že trhy so súkromným kapitálom stále tvoria oveľa nižší podiel na kapitálových trhoch ako celku. Ekonomika potrebuje funkčnú burzu.”

Okrem uvedenia spoločnosti Allegro na burzu a ďalšieho kola dôchodkových reforiem, ktoré by mali zlepšiť všeobecnú likviditu, by mal byť poľský trh podporený aj ďalšími plánovanými verejnými ponukám akcií. Platforma platenej televízie Canal+ Polska už oznámila svoj úmysel kótovať svoje akcie na Varšavskej burze. Okrem tejto platformy tak urobila aj spoločnosť Huuuge.

Medzi pozoruhodné príbehy o ekonomických úspechoch patria aj príbehy ďalších čerstvo kótovaných spoločností. Spoločnosť CD Projekt je poľský výrobca videohier, ktorý stojí aj za vznikom série Witcher. Firma CD Projekt je najväčšou spoločnosťou kótovanou na Varšavskej burze. Jej trhová kapitalizácia je na hodnote 11,5 miliárd amerických dolárov a cena akcií spoločnosti za posledných päť rokov vzrástla 16-násobne. 

Pán Dietl uviedol: “Príbehy týchto spoločností jednoznačne našu burzu ovplyvňujú. Ukončenie starého modelu bolo akousi terapiou šokom pre kapitálové trhy. Spoločnosť Allegro však predstavuje to, čo chceme dosiahnuť.”

Aj napriek tomu sa poľský trh pasuje s viacerými problémami. Spoločnosť CD Projekt musí túto jeseň úspešne uviesť na trh novú videohru Cyber Punk 2077, zatiaľ čo spoločnosť Allegro možno bude musieť bojovať s nemeckým Amazonom. Vplyv spoločností “starej ekonomiky” síce môže slabnúť, no ich prítomnosť je aj naďalej citeľná. 

Pre poľských retailových investorov je stále výhodnejšie investovať na trhu s nehnuteľnosťami alebo využiť online obchodné platformy a investovať na zahraničných trhoch. Okrem toho tu existuje skutočnosť, že finančné aktíva na jedného obyvateľa Poľska v roku 2019 dosahovali hodnotu len 13 766 eur. V Grécku to bolo 25 807 eur na obyvateľa a v Nemecku až 79 779 eur. 

Maciej Bukowski, prezident spoločnosti WiseEuropa, uviedol: “Cesta sa práve začala. Trhy a regulačné orgány budú musieť urobiť ešte veľa. Novej generácii spoločností musí zodpovedať aj nová generácia investorov.” 

Pozorovatelia medzičasom uvádzajú, že optimizmus spojený s emisiou akcií spoločnosti Allegro na burzu je podmienený realitou, čo všetko môže Varšavská burza dosiahnuť. Celková trhová kapitalizácia Varšavskej burzy je približne taká istá, ako je trhová kapitalizácia spoločnosti Netflix.

Bartosz Pawlowski, hlavný investičný riaditeľ oddelenia privátneho bankovníctva spoločnosti mBank, ktorá je dcérskou spoločnosťou banky Commerzbank, sa vyjadril: “Spoločnosť Allegro jednoznačne neurčí osud Varšavskej burzy cenných papierov, rovnako ako Varšavská burza neurčí osud celej poľskej ekonomiky alebo svetových trhov. Našim cieľom by nemalo byť, aby hodiny na obchodných platformách po celom svete boli nastavené na “varšavský čas”. Mali by sme sa jednoducho snažiť vytvoriť niečo, čomu budú investori veriť.”

Zhrnutie

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že sa očakáva, že spoločnosť Allegro priláka na Varšavskú burzu cenných papierov viac spoločností. Varšavská burza mala v posledných rokoch problémy prilákať nové spoločnosti, čo bolo jedným z dôvodov prečo zaznamenala pokles obrazu. Kótovanie spoločnosti Allegro na Varšavskej burze okrem toho pozmení profil burzy, na ktorej tradične dominujú bankové inštitúcie.

Ak premýšľate ako ochrániť svoj majetok a investície pozrite si naše služby pre investorov alebo hedžový fond. Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.