Všetci potrebujeme zdravotnú starostlivosť. Alebo ju niekedy počas svojho života budeme potrebovať. A niečo, čo potrebujú všetci ľudia na svete, predstavuje obrovskú investičnú príležitosť pre investorov. Ročne sa na celom svete minie viac ako 7,8 biliónov amerických dolárov na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. Takmer polovicu z tejto sumy, 3,5 bilióny amerických dolárov, vynaložia na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti Spojené štáty americké. 

Sektor zdravotnej starostlivosti rastie podstatne rýchlejšie ako celková svetová ekonomika, a preto budú tieto čísla už o pár rokov omnoho vyššie. Ako môžu z tohto rastu profitovať investori? V tomto článku si vysvetlíme všetko, čo potrebujete vedieť o investovaní do sektora zdravotnej starostlivosti.

Typy spoločností v sektore zdravotnej starostlivosti

Sektor zdravotnej starostlivosti zahŕňa viacero typov spoločností, do ktorých akcií môžete investovať. Medzi štyri najdôležitejšie typy akcií v sektore zdravotnej starostlivosti patria: 

1) Spoločnosti vyrábajúce liečivá a lieky

Výrobcovia liekov sa primárne zameriavajú na vývoj liekov, ktoré pomáhajú pri liečbe rôznych ochorení. Biotechnologické spoločnosti využívajú na vývoj liekov živé organizmy, ako sú napríklad baktérie alebo enzýmy. Farmaceutické spoločnosti zasa používajú na vývoj liekov rôzne chemikálie. Do tejto kategórie patria obrovské spoločnosti, ktorých ročný obrat sa pohybuje v miliardách amerických dolárov, ale aj malé biotechnologické spoločnosti, ktoré zatiaľ nie sú verejne obchodovateľné.

2) Spoločnosti vyrábajúce zdravotnícke pomôcky vyrábajú prístroje, ktoré sa využívajú pri starostlivosti o pacientov

Medzi tieto prístroje patria jednoduché veci, ako sú napríklad jednorazové rukavice a teplomery, ale aj umelé srdcové chlopne alebo robotické chirurgické prístroje.

3) Ďalšiu kategóriu tvoria zdravotné poisťovne a manažéri benefitov pre farmáciu (PBM), ktorí sú mimoriadne dôležitou súčasťou aj v rámci amerického zdravotníckeho systému. 

Jednotlivci a spoločnosti platia zdravotným poisťovaniam poistné, ktoré poisťovne v prípade potreby využívajú pre úhradu nákladov na zdravotnú starostlivosť. Manažéri benefitov pre farmáciu zasa vystupujú ako sprostredkovatelia medzi poisťovateľmi a ostatnými členmi zdravotníckeho sektoru. 

4) Poslednú kategóriu zasa tvoria spoločnosti poskytujúce zdravotnú starostlivosť. 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujú pacientom svoje služby. Táto kategória zahŕňa nemocnice, lekárske ordinácie a zariadenia poskytujúce dlhodobú zdravotnú starostlivosť.

Najlepšie akcie v rámci sektora zdravotnej starostlivosti

Silné spoločnosti môžete nájsť v každom type spoločností podnikajúcich v zdravotníckom sektore. V tejto časti si uvedieme jednu spoločnosť pre každú, zo štyroch oblastí sektora zdravotnej starostlivosti, do ktorej sa rozhodne oplatí investovať. 

1) Vertex Pharmaceuticals

Spoločnosť Vertex Pharmaceuticals je jednou z najlepších farmaceutických spoločností na akciovom trhu. Spoločnosť sa primárne zameriava na vývoj liekov, ktoré liečia hlavnú príčinu cystickej fibrózy, zriedkavého genetického ochorenia, ktoré poškodzuje pľúca a iné orgány. Najnovší liek spoločnosti – Trikafta, by mal zvýšiť počet pacientov, ktorí môžu tento liek používať o viac ako 50%. Spoločnosť okrem toho vyvíja lieky používajúce sa pri liečbe zriedkavých genetických ochorení a bežnejších ochorení, ako je napríklad cukrovka prvého typu.

2) Intuitive Surgical

Spoločnosť Intuitive Surgical vyvíja robotické chirurgické systémy. Robotický chirurgický systém spoločnosti s názvom da Vinci sa od roku 1999 použil pri viac ako 7,2 miliónoch zákrokov. Spoločnosť Intuitive, by mala v budúcnosti vďaka starnúcej populácii zaznamenať výrazný nárast. Sú to totižto najmä starší ľudia, ktorí absolvujú chirurgický zákrok, pri ktorom je robotický chirurgický systém da Vinci využívaný.

3) UnitedHealth Group

Spoločnosť UnitedHealth Group patrí medzi najväčších poskytovateľov zdravotného poistenia na svete. Okrem toho spoločnosť prevádzkuje aj jedno z najväčších oddelení správcov benefitov pre oblasť farmácie. Vďaka svojej veľkosti a stabilite je spoločnosť UnitedHealth Group najlepšou voľbou pri investovaní do poskytovateľov zdravotného poistenia.

4) Teladoc Health

Spoločnosť Teladoc Health je pravdepodobne najlepším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorého akcie môžete vlastniť. Spoločnosť poskytuje svojim klientom možnosť získať zdravotnú starostlivosť aj prostredníctvom telekomunikačných technológií, a to buď prostredníctvom mobilného telefónu alebo internetu. Spoločnosť Teladoc má okrem iného aj pomerne stabilné vyhliadky týkajúce sa jej rastu. Jednotlivci, zamestnávatelia, vláda ale aj zdravotné poisťovne sa snažia znížiť svoje náklady na zdravotnú starostlivosť, čo sa im darí najmä vďaka virtuálnym službám, ktoré poskytujú niektorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ako je napríklad spoločnosť Teladoc.

Čo sledovať pri investovaní do sektora zdravotnej starostlivosti?

Ako nájsť tie správne akcie, do ktorých sa oplatí investovať? Všímajte si najmä na tieto štyri kľúčové údaje.

Vyhliadky rastu

Najdôležitejšou vecou, ktorú chcete vedieť o každej a jednej spoločnosti v sektore zdravotnej starostlivosti je jej perspektíva rastu. Zistite si, ako veľmi rástli v posledných rokoch tržby spoločnosti. Budúcnosť síce nie vždy odzrkadľuje minulosť, no ak spoločnosť nebola schopná v posledných rokoch zaznamenať silný rast výnosov, pravdepodobne sa jej to nepodarí ani v budúcnosti.

Prečítajte si listy spoločnosti pre investorov, ktoré zvyknú byť zverejnené na webových stránkach spoločnosti, a zistite, ako chce spoločnosť dosiahnuť, čo najvyšší rast a aký veľký je podľa spoločnosti jej potencionálny trh. Nájdite hlavných konkurentov spoločnosti a zistite, akú stratégiu uplatňujú oni. Mimochodom, mnohé spoločnosti v Spojených štátoch amerických uvádzajú svojich hlavných rivalov vo výročnej regulačnej správe, ktorú adresujú Americkej komisii pre cenné papiere a burzu (SEC).

Finančná sila

Tieto každoročné regulačné správy zahŕňajú aj finančné výkazy spoločnosti, ktoré vám môžu pomôcť pri vyhodnocovaní finančnej sily danej spoločnosti. V ideálnom prípade, by mala byť spoločnosť zisková. Ak nie je, nezabudnite si zistiť, ako plánuje spoločnosť dosiahnuť ziskovosť a ako dlho jej to asi bude trvať. 

Hotovostnú pozíciu spoločnosti, ktorá zahŕňa hotovosť, hotovostné ekvivalenty a krátkodobé investície spoločnosti, nájdete v súvahe (finančnom výkaze, ktorý obsahuje zoznam všetkých aktív, pasív a vlastného imania spoločnosti). Premýšľajte o týchto údajoch rovnako ako, by ste rozmýšľali o množstve peňazí na vašich bežných, sporiacich a dôchodkových účtoch: čím viac, tým lepšie.

Ďalším dôležitým ukazovateľom finančnej sily spoločnosti je voľný peňažný tok, ktorý spoločnosť generuje. Voľný peňažný tok meria zostávajúcu hotovosť po zaplatení prevádzkových a kapitálových výdavkov. Pri voľnom peňažnom toku platí rovnaký princíp, čím vyššia je jeho hodnota, tým stabilnejšia je finančná pozícia spoločnosti.

Ocenenie spoločnosti

Pred tým ako kúpite auto, budete samozrejme chcieť vedieť, koľko také nové auto stojí. Rovnako je dôležité vedieť aktuálne ocenenie spoločnosti, ktorej akcie chcete kúpiť. Existuje pomerne veľa metrík, ako sa dá určiť ocenenie spoločnosti. Najpopulárnejšou z nich je využitie pomeru cena voči zisku, ktorý meria cenu akcie v pomere k zisku na jednu akciu. V podstate vám povie, aký zisk môžete očakávať za každý investovaný dolár. 

Niektoré pomery ceny k zisku sú stanovené na základe dát z minulosti, a teda odrážajú zárobky za predchádzajúce časové obdobie (zvyčajne ide o posledných 12 mesiacov). Forwardové pomery ceny k zisku zasa využívajú odhadovaný výnos pre nadchádzajúci rok. Forwardový pomer môže byť pri oceňovaní rýchlo rastúcich spoločností v sektore zdravotnej starostlivosti oveľa užitočnejší. Porovnanie pomeru ceny k zisku akcií viacerých spoločností vám pomôže určiť, či sú akcie spoločnosti relatívne lacné alebo drahé. To, že je pomer ceny k zisku jednej spoločnosti vyšší, však automaticky neznamená, že by ste mali akcie spoločnosti kúpiť. Môže to jednoducho naznačovať skutočnosť, že vyhliadky spoločnosti na rast sú oveľa lepšie ako vyhliadky jej konkurentov. 

Nezabudnite si taktiež skontrolovať pomer podielu ceny akcie k výnosu na akciu a rastu spoločnosti. Tento pomer berie do úvahy aj predpokladanú rýchlosť rastu výnosov (zvyčajne na päťročné obdobie). Spoločnosti, ktoré majú pomer podielu ceny akcie k výnosu na akciu a rastu spoločnosti nižší sú pre investorov atraktívnejšie.

Dividendy

Niektoré spoločnosti podnikajúce v sektore zdravotnej starostlivosti vyplácajú svojim investorom dividendy. Dividendy predstavujú časť výnosov, ktoré spoločnosť vracia akcionárom. Dividendy môžu zvýšiť celkovú návratnosť vašej investície. 

Výnos z dividendy vám povie, aké vysoké sú ročné výplaty dividend ako percento z aktuálnej ceny akcií spoločnosti. Zistite si aj aký má spoločnosť pomer výplaty dividend. Tento pomer naznačuje koľko hotovosti spoločnosť používa na vyplatenie dividend. Čím nižší je tento pomer, tým vyššia je pravdepodobnosť, že spoločnosť bude aj v budúcnosti schopná vyplácať svojim akcionárom dividendy.

Sektor zdravotníctva je obrovský a môžete si vyberať z množstva veľkých aj malých spoločností podnikajúcich v rôznych odvetviach. Pre uľahčenie procesu investovania existujú rôzne investičné nástroje, ak by ste mali o tieto sektory záujem, kľudne Nás neváhajte kontaktovať, alebo si pozrite náš Stonebridge Capital Da Vinci Fund, ktorý je zameraný na private equity investície do firiem práve z defenzívneho sektora, ktoré majú potenciál nadpriemerného zhodnotenia a výnosu.