Keď je ekonomická situácia v poriadku, ponúkajú nám tradičné ekonomické ukazovatele spoľahlivý prehľad o raste, zamestnanosti, cenách a najrôznejších aspektoch amerického hospodárstva. Ich nevýhodou je skutočnosť, že v komplikovaných dobách, ako zažívame napríklad teraz, pretože pandémia nového koronavírusu spomalila celú ekonomiku, majú takéto údaje iba malé využitie. 

V takýchto prípadoch je potrebné sledovať alternatívne údaje, ako sú napríklad výskyt infekcie alebo výška nájmov apartmánov, nachádzajúcich sa v blízkosti univerzitných kampusov. Tieto a podobné údaje ponúkajú denný prehľad o súčasnom stave hospodárstva. V tomto článku si predstavíme niekoľko nekonvenčných ekonomických údajov, ktoré počas recesie vyvolanej pandémiou koronavírusu sledujú známi prispievatelia portálu agentúry Bloomberg.

Mohamed A. El-Erain píše analýzy zamerané na ekonomiku, trhy a centrálne banky. Je hlavným ekonomickým poradcom spoločnosti Allianz SE. Allianzs SE je materskou spoločnosťou spoločnosti Pimco, v ktorej pôsobil ako generálny riaditeľ a riaditeľ IT sektoru.

Veľká časť tradičných údajov je neaktuálna už v čase, keď sú zverejnené, a preto nemali ekonómovia inú možnosť, ako nájsť ďalšie ekonomické ukazovatele, vďaka ktorým môžu monitorovať a analyzovať súčasnú situáciu.

Ekonómovia preto venujú oveľa viac pozornosť údajom, ktoré sú aktualizované s vyššou frekvenciou. Ide napríklad o ukazovatele dennej mobility, návštevnosti maloobchodov alebo stravovania v reštauráciách.

Veľa pozornosti sa môže venovať aj rôznym epidemiologickým ukazovateľom, napríklad infekčnej miere nového koronavírusu, počtu hospitalizovaných pacientov a počtu úmrtí. Tieto údaje je dôležité sledovať, pretože nám pomáhajú odhadnúť správanie domácností alebo spoločností, ale taktiež aj možné regulácie zo strany štátu.

Pandémia COVID-19 spôsobila, že všetci žijeme vo veľkej neistote, a preto sú údaje týkajúce sa finančnej odolnosti a solventnosti dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Okrem obvyklých údajov sledujúcich súvahy jednotlivých spoločností, predĺženie lehoty dlhopisov a prístupu k novým finančným prostriedkom, by ste mali dávať pozor aj na rôzne mikroekonomické ukazovatele. Zaujímavým údajom je napríklad počet ľudí, ktorí navštevujú potravinové banky.

Ani jeden z týchto údajov však nie je dokonalý. Tieto údaje neanulujú nepresnosti spojené s akoukoľvek predpoveďou do budúcnosti. Môžu vám však pomôcť pri objasňovaní aktuálnej hospodárskej situácie, čo vám zase pomôže sformulovať tie správne otázky.

Graf č.1: Stravovanie mimo domácností. Percentuálny pokles fyzických návštev v reštauráciách, vyvolaný nárastom online a telefonických objednávok.

Jim Bianco píše o trhoch a ekonomike. Je prezidentom a zakladateľom spoločnosti Bianco Research, ktorá zbiera informácie o svetovom hospodárstve a finančných trhoch.

Leto pomaly prejde do jesene a všetku svoju pozornosť začneme venovať prezidentským voľbám. Čo si majú investori v tejto situácii všímať? Alebo ešte dôležitejšie, kedy môžete povedať, že konkrétna udalosť bude mať vplyv na výsledok amerických prezidentských volieb? Začnite sledovať stávkové trhy, napríklad stránku predictit.org, ktorá sa venuje najmä politickým stávkam.

Prvou dôležitou otázkou je, ako sledovať stávkové trhy? Stávkové trhy reflektujú zoskupenie všetkých známych a dostupných informácií a spájajú ich do jednej pravdepodobnosti. Môžeme povedať, že sa správajú ako najaktuálnejšie prieskumy prebiehajúce v reálnom čase, vďaka čomu veľmi rýchlo reagujú na nové udalosti.

Graf zobrazený nižšie zobrazuje šance na výhru dvoch prezidentských kandidátov, Donalda Trumpa a Joea Bidena. Súčasným favoritom je Joe Biden. Tento trend nám povie veľmi veľa. Jún bol pre Donalda Trumpa naozaj zlý, no to najhoršie je pravdepodobne už za nami.

Aká ja pravdepodobnosť, že jeden z nich vyhrá voľby? Na určenie tejto pravdepodobnosti si môžete zaplatiť drahého konzultanta z Washingtonu alebo vytvoriť komplikovaný počítačový model. Alebo môžete sledovať stávkový trh a v priebehu desiatich sekúnd získať rovnaké informácie.

Graf č.2: Šance Donalda Trumpa alebo Joea Bidena na výhru v amerických prezidentských voľbách

Tim Duy sa vo svojich článkoch venuje ekonomike a Federálnemu rezervnému systému. Je profesorom a hlavným riaditeľom Ekonomického fóra v Oregone, ktoré patrí pod Oregonskú Univerzitu. 

Kľúčovou vlastnosťou tejto krízy je pokles mobility obyvateľstva, ktorý bol vyvolaný snahou zastaviť šírenie vírusu. Tento pokles je priamym odrazom hospodárskej aktivity a poskytuje nám rôzne informácie o smerovaní hospodárstva.

Index mobility a stretávania sa Federálnej rezervnej banky sídliacej v Dallase sa opiera o údaje pochádzajúce z mobilných telefónov ľudí. Index je upravený tak, že hodnota nula predstavuje priemer z januára a februára tohto roka. Hodnota -100 je zas najnižším týždenným údajom. Mobilita obyvateľstva v Spojených štátoch amerických dosiahla minimum 11. apríla tohto roka, no následne začala pomaly stúpať. To súhlasí aj s našimi pozorovaniami, že väčšina hospodárskych odvetví v Spojených štátoch amerických zaznamenala najväčší pokles práve v polovici apríla. Potom sa ekonomika začala postupne otvárať. 

Doteraz dostupné údaje tento trend potvrdzujú. Rast indexu sa zastavil 4. júla. Táto skutočnosť pravdepodobne odráža prudký nárast infikovaných v niektorých mestách v štáte Texas. Tento nárast zase spomaľuje ekonomické oživenie. Môže ísť o prvé indikácie toho, že tempo rastu tradičných ukazovateľov, napríklad počtu nezamestnanosti, sa čoskoro prepadne. Takýto prepad by bol v súlade s predpoveďami naznačujúcimi, že k úplnému zotaveniu ekonomiky dôjde až po tom, keď sa zrušia všetky opatrenia a ľudia sa budú môcť slobodne pohybovať a stretávať.  

Graf č.3: Začína sa ďalšie hospodárske spomalenie? Index mobility a stretávania sa Federálnej rezervnej banky sídliacej v Dallase sleduje mobilitu obyvateľstva na základe údajov pochádzajúcich z mobilných telefónov.

Conor Sen sa venuje pracovným a finančným trhom, ako aj ekonomike.

Pravdepodobne neexistuje dôležitejší ukazovateľ hospodárskeho oživenia ako nárast zamestnanosti. Oficiálne dáta, ktoré dostávame na týždennej báze sa týkajú žiadostí o pomoc v nezamestnanosti. Tieto dáta nám hovoria, koľko ľudí prišlo o prácu, ale nehovoria nič o tom, koľko zamestnávateľov hľadá nových zamestnancov.

Hlavný ekonóm spoločnosti Indeed, Jed Kolko, každý týždeň zverejňuje nové údaje týkajúce sa voľných pracovných pozícií. Podobne ako aj pri iných ukazovateľoch, môžeme sledovať postupné zlepšovanie. Veľmi dôležitá je však skutočnosť, že v týždni od 3. júla sme nepozorovali veľký rozdiel medzi mestami, ktoré patria medzi ohniská nákazy koronavírusu a mestami, kde je situácia pokojnejšia. Samozrejme, že v nasledujúcich týždňoch môže dôjsť k veľkej zmene, no zatiaľ to vyzerá tak, že nás čaká silné zotavenie ekonomiky.

Graf č.4: Vyhrabávanie sa z hlbokej diery. Medziročné zmeny v počte ponúkaných pracovných pozícií od 1. februára tohto roka.

Scott Kominers sa venuje ekonomike a trhom. V roku 1960 získal titul MBA, v súčasnosti pôsobí ako profesor na Harvardskej obchodnej škole.

Kvôli opatreniam súvisiacim so zastavením šírenia nového koronavírusu, donáškové služby zaznamenali výrazný nárast dopytu. To ako sa bude situácia vyvíjať v nasledujúcich mesiacov nám povie veľa o tom, ako spotrebitelia reagujú na postupné uvoľňovanie opatrení: začínajú chodiť von alebo stále zostávajú doma? Nižšie zobrazený graf znázorňuje, ako veľmi stúpol dopyt po donáške potravín. To isté však platí aj pre iné kategórie. Zároveň sme počas pandémie mohli pozorovať, ktorým spoločnostiam sa podarilo kreatívne využiť zmenu dopytu zo strany spotrebiteľov. Mnohé drahšie reštaurácie začali historicky po prvýkrát ponúkať možnosť doručenia alebo osobného odberu objednávky.

Graf č.5: Prečo opúšťať teplo domova? Online predaj potravín a objednávky pre donášku alebo osobné vyzdvihnutie.

Postupne sa bude otvárať stále viac podnikov, a to koľko hodín budú v prevádzke každý deň nám povie viac o nálade spotrebiteľov a očakávaní majiteľov týkajúcich sa dopytu. Bude to však samozrejme platiť najmä pre mestské oblasti.

Ak premýšľate ako ochrániť svoj majetok a investície pozrite si naše služby pre investorov alebo hedžový fond. Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.