Investovanie do obnoviteľných zdrojov energie prináša investorom omnoho lepšie výnosy ako investície do fosílnych palív v Spojených štátoch amerických, Spojenom kráľovstve a Európe. Aj napriek tejto skutočnosti nie je celkový obnos investícií do čistej energie ani zďaleka taký vysoký, ako je potrebné na zmiernenie klimatickej krízy. Aj tieto zistenia pochádzajú z nového výskumu zverejneného Londýnskou Imperial College a Medzinárodnou energetickou agentúrou. Tieto dve inštitúcie analyzovali údaje o akciových trhoch, s cieľom určiť mieru návratnosti investícií v energetickom sektore a to v päťročnom a desaťročnom časovom horizonte. 

V rámci tejto štúdie zistili, že návratnosť investícií do obnoviteľných zdrojov energie v Nemecku a vo Francúzsku dosiahla v priebehu piatich rokov hodnotu 178,2%. Návratnosť investícií do fosílnych palív bola v tom istom období na hodnote -20,7%. V Spojenom kráľovstve zaznamenali investície do obnoviteľných zdrojov energie (ESG) v päťročnom časovom horizonte návratnosť 75,4%, zatiaľ čo v prípade fosílnych palív bola návratnosť iba 8,8%. V Spojených štátoch amerických bola návratnosť investícií do zelenej energie 200,3% a návratnosť investícií do fosílnych palív dosiahla hodnotu 97,2%.

V porovnaní s trhom s fosílnymi palivami sú akcie tzv. “zelených” spoločností menej volatilné. Zatiaľ čo odvetvie obnoviteľných zdrojov energie nebolo pandémiou nového koronavírusu nejako výrazne zasiahnuté, trh s ropou a plynom zažil veľký krach. V Spojených štátoch amerických, odkiaľ pochádza najviac údajov zozbieraných v rámci štúdie, dosahuje hodnota priemernej trhovej kapitalizácie “zelených” firiem menej ako štvrtinu hodnoty priemernej trhovej kapitalizácie spoločností pracujúcich s fosílnymi palivami.

Charles Donovan, riaditeľ Centra pre klimatické financie a investície na Imperial College sa pre magazín Forbes vyjadril nasledovne: “Medzi investormi je zaužívaná idea, že investovanie do fosílnych palív je výhodnejšie ako investovanie do obnoviteľných zdrojov energie. To však nie je pravda.” Podľa Donova mala veľká časť investorov veľký problém opustiť od investovania do fosílnych palív, a to aj napriek chaosu, ktorý v posledných rokoch a mesiacoch zasiahol trh s ropou.

Investori túžiaci po investovaní do sektora obnoviteľných zdrojov energie (ESG) prostredníctvom akcií alebo fondov obchodovaných na burze (ETF) majú k dispozícii čoraz viac možností. Jodie Gunzbergová, ktorá je generálnou riaditeľkou a hlavnou investičnou riaditeľkou v spoločnosti Morgan Stanley, uviedla, že sektor obnoviteľných zdrojov energie má vysoký potenciál ziskov. Ide napríklad o spoločnosti vyrábajúce slnečnú alebo veternú energiu. Energetické spoločnosti zamerané na výrobu, spracovanie alebo transport fosílnych palív môžu byť vystavené riziku poklesu hodnoty, nakoľko sa celý energetický priemysel zameriava práve na obnoviteľné zdroje energie. Napriek rôznym výzvam, ktoré si so sebou priniesol rok 2020, sektor obnoviteľných zdrojov energie je pre investorov veľmi atraktívny. 

Index WilderHill Clean Energy, ktorý sleduje spoločnosti generujúce čistú energiu a predchádzajúce znečisťovaniu planéty, oproti hodnotám z minulého roka stúpol na 94 amerických dolárov. Gunzbergová ďalej uviedla: “Stále silnejší tlak na zníženie uhlíkovej stopy môže zmeniť spôsob, akým budú investori budovať svoje portfóliá v budúcnosti.” V tomto článku vám predstavíme 7 investičných nástrojov, o ktorých by ste mali začať uvažovať.

Invesco Solar ETF (symbol: TAN)

Tento fond obchodovaný na burze ponúka investorom expozíciu voči svetovým technologickým akciám a akciám spoločností poskytujúcich verejno-prospešné služby, ktoré môžu profitovať zo zvýšeného dopytu po solárnej energii. Todd Rosenbluth, vedúci výskumu fondov obchodovaných na burze a podielových fondov v spoločnosti CFRA, uviedol: “Investori ťažia z diverzifikácie a likvidity nielen amerických ale aj európskych a čínskych spoločností.” Fond Invesco Solar ETF sleduje dve desiatky spoločností vyrábajúcich solárnu energiu. Ide napríklad o spoločnosti ako je First Solar (FSLR) alebo SolarEdge Technologies (SEDG). Akcie solárnych spoločností sú populárne rovnako medzi inštitucionálnymi ako aj retailovými investormi. Nakoľko tento fond vlastní menej spoločností, ako iné fondy, jeho cena je premenlivejšia. 

iShares Global Clean Energy ETF (symbol: ICLN)

Rosenbluth uviedol, že fond obchodovaný na burze iShares Global Clean Energy ETF poskytuje investorom expozíciu voči spoločnostiam pracujúcim s obnoviteľnými zdrojmi energie (ESG). Tento fond obchodovaný na burze sleduje S&P 500 Global Clean Energy Index a zahŕňa spoločnosti, ktoré generujú solárnu, veternú alebo inú alternatívnu energiu. Medzi tri najvýznamnejšie investície fondu patria spoločnosti SolarEdge Technologies, Xinyi Solar Holdings (968) a PlugPower (PLUG). Investori začínajú využívať nové a vylepšené metriky, ktorými merajú emisie svojich portfólií. Gunzbergová uviedla, že tieto metriky im pomáhajú investovať do čistej energie. Ďalej poznamenala: “Vzhľadom na to, že časový horizont je v prípade obnoviteľných zdrojov energie veľmi dlhý, môže dôjsť k tomu, že spoločnosti budú podávať rôzne výkony v rôznych časoch. Investori, ktorí chcú dosiahnuť nadpriemerné výnosy v rôznych časových horizontoch, sa preto musia takticky prispôsobiť odvetviu alebo veľmi dôsledne svoje portfólio diverzifikovať.

NextEra Energy (NEE)

NextEra Energy je verejno-prospešná spoločnosť, ktorá okrem spoločností ako Florida Power & Light Co. a Gulf Power Co., vlastní aj ďalšie spoločnosti spracúvajúce veternú a solárnu energiu. Jean-Hugues de Lamaze, správca portfólií v spoločnosti Tortoise Advisor, poznamenal, že spoločnosť Florida Power & Light znížila v poslednom desaťročí náklady na výrobu energie o viac ako polovicu. Podarilo sa jej to vďaka prechodu z drahšieho uhlia na pomerne lacný zemný plyn. Ďalšou príležitosťou pre spoločnosť je navýšenie miery využitia obnoviteľných zdrojov energie, a to najmä solárnej energie. Väčšie využitie solárnej energie, by prispelo k ďalšiemu poklesu nákladov spoločnosť Florida Power & Light. V roku 2019 predstavila spoločnosť Florida Power &  Light plán, z ktorého vyplýva, že v roku 2028 bude 15% vyrobenej energie pochádzať zo solárnych panelov. Podľa de Lamazeho to bude viesť k tomu, že cena elektriny veľmi nestúpne a vďaka nižším emisiám bude spoločnosť pre investorov atraktívnejšia. Spoločnosť NextEra Energy sa obchoduje s 50% prémiou v porovnaní s inými regulovanými verejnoprospešnými spoločnosťami. Podľa Michaela Underhilla, hlavného finančného riaditeľa v spoločnosti Capital Innovations, to naznačuje, “že investori sú ochotní zaplatiť rastovú prémiu.”

Vestas Wind Systems (symbol: VWDRY)

Vestas Wind Systems je dánska spoločnosť, ktorá navrhuje, vyrába a inštaluje veterné turbíny po celom svete. Spoločnosť dokáže prostredníctvom svojich 81 turbín generovať až 115 gigawattov veternej energie. Underhill uviedol, že v Európe a Spojených štátoch amerických v tejto oblasti pôsobí množstvo potencionálnych spoločností, no spoločnosť Vestas “má dobrú pozíciu na trhu, nakoľko je samostatným výrobcom veterných turbín”. Zahraničné pobočky spoločnosti budú v roku 2020 zaznamenávať 15% z celkových príjmov spoločnosti Vestas. Underhill stanovil cieľovú cenu akcie spoločnosti na 46 amerických dolárov. Gunzerbergová dodala, že “spotrebitelia začínajú vo veľkom využívať obnoviteľné zdroje energie, a to môže zmeniť zloženie inflácie. Sila tradičnej ropy a energie poklesne, aby zaistila infláciu. Preto budú investori vo svojich portfóliách potrebovať obnoviteľné zdroje energie na to, aby ich zabezpečili proti inflácii v dlhodobom časovom horizonte.” 

Brookfield Renewable Partners (symbol: BEP)

Spoločnosť Brookfield Renewable Partners generuje energiu z obnoviteľných zdrojov po celom svete. Jej kapacita je 19 300 megawattov. Jednotlivé prevádzky sa nachádzajú v Severnej Amerike, Južnej Amerike, Európe a Ázii. Spoločnosť je jedným z najväčších vlastníkov aktív v sektore obnoviteľných zdrojov energie. 75% aktív spoločnosti je investovaných do spoločností generujúcich energiu z vody. Tieto aktíva dosahujú 4,5% dividendový výnos a najmenej 5% rast dividend. Podľa de Lamazeho predstavuje dlhotrvajúca povaha aktív spoločností generujúcich vodnú energiu a potenciál vodnej energie doplniť veterné a solárne zdroje, silné stránky spoločnosti. Firma Brookfield Renewable Partners uskutočňuje veľmi efektívne fúzie a akvizície. De Lamaze poznamenal: “Veríme, že spoločnosti sa podarí vyťažiť čo najviac z fúzií a akvizícií, ku ktorým dôjde v dôsledku krízy vyvolanej pandémiou koronavírusu.”

Iberdrola (symbol: IBDRY)

Iberdrola je španielska verejno-prospešná spoločnosť vlastniaca aktíva vo firmách vyrábajúcich veternú energiu. Spoločnosť v júni oznámila, že počas nasledujúcich štyroch rokov investuje 4,5 miliardy amerických dolárov do rozvoja obnoviteľnej energie vo Francúzsku. Podľa Underhilla je spoločnosť “najlepšou vývojárskou firmou v oblasti veternej energie.”

ALPS Clean Energy ETF (symbol: ACES)

Fond obchodovaný na burze ALPS Clean Energy ETF investuje do referenčného indexu CIBC Atlas Clean Energy Index. Nákladový koeficient fondu obchodovaného na burze je ma úrovni 0,65%. K 31. máju patrili medzi 3 najvýznamnejšie investície fondu spoločnosti Cree (CREE), Tesla (TSLA) a Enphase Energy (ENPH). Podľa Mika Loewengarta, generálneho riaditeľa investičných stratégií spoločnosti E-Trade, je vyhľadávaná investormi, a to najmä mladší, keďže práve tí vyhľadavajú rôzne spôsoby ako investovať do spoločností, ktoré prispievajú k trvalo udržateľnej budúcnosti a znižujú uhlíkovú stopu. Obnoviteľná energia je ovplyvňovaná nepredvídateľným počasím a vládnymi reguláciami. Loewengart okrem toho dodal: “Sektor obnoviteľnej energie už naďalej nepotrebuje pomoc a preto môžeme očakávať, že zaznamená rozsiahlejšie zmeny.”

Ak Vás zaujímajú ESG investície (enviromental, social and corporate governance), teda spoločensky zodpovedné, dlhodobo udržateľné investície s pozitívnym dopadom na životné prostredie, máme pre Vás riešenie – APM FUND, ktorý sa zameriava práve na sektor ESG. Neváhajte nás kontaktovať.