Má obrovskú silu na veľkom počte svetových trhov. Americká vláda počúva jej rady súvisiace s najväčšími finančnými otázkami. To ako sa spoločnosti darí na nás môže pôsobiť, ako keby počas rokovaní zastupovala obe strany. Takto môžeme opísať spoločnosť Goldman Sachs, pred a počas finančnej krízy v rokoch 2008 až 2009. V dnešnom svete platí takýto opis na celosvetového investičného správcu - Blackrock.

Spoločnosť BlackRock sa pod vedením Larry Finka špecializuje na podielové fondy a fondy obchodované na burze (ETF). Zároveň ide o jednu z najväčších spoločností tohto druhu na svete. Fondy spoločnosti BlackRock zvyčajne vlastnia aspoň 5% podiel v spoločnostiach sídliacich v Spojených štátoch amerických, čo zo spoločnosti často robí najväčšieho akcionára.

Odbornosť, ktorú spoločnosť BlackRock získala počas obchodovania na svetových trhoch prispela k tomu, aby ju Federálny rezervný systém požiadal o urgentnú pomoc so spravovaním svojho záchranného balíka, ktorého hodnota je niekoľko biliónov amerických dolárov a má pomôcť zmierniť dopady pandémie koronavírusu na americké hospodárstvo.

Správa vládnych aktív určených na zmiernenie následkov pandémie koronavírusu spoločnosťou BlackRock nespôsobí žiadne neočakávané finančné výdavky. Posilní však postavenie najväčšieho investičného správcu vo svete.

Z analýzy kontraktu je jasné, že spoločnosť na poplatkoch zarobí 40 miliónov amerických dolárov, zatiaľ čo bude nakupovať a dohliadať na firemné dlhopisy. Bude tak konať v rámci amerického vládneho programu, ktorý má podporiť kapitálové trhy a bojovať proti hospodárskej kalamite, vyvolanej pandémiou koronavírusu. 

Získanie 40 miliónov amerických dolárov však vôbec nebude ľahké. Dohoda medzi vedením spoločnosti BlackRock a americkou Federálnou rezervnou bankou v New Yorku zakazuje spoločnosti - najväčšiemu svetovému správcovi fondov obchodovaných na burze, vyberať poplatky za akékoľvek ETF, ktoré tvoria jej portfólio. Fondy obchodované na burze by mali aspoň zo začiatku spustenia programu tvoriť väčšinu nákupov.

Nech budú straty spoločnosti sídliacej v New Yorku akékoľvek, nebude to nič hrozné. Spoločnosť BlackRock dohliada na aktíva v hodnote 6,5 biliónov amerických dolárov a v roku 2019 zaznamenala zisk vo výške 4,5 miliardy amerických dolárov. Spoločnosť taktiež spravuje program Federálneho rezervného systému, ktorý podporuje cenné papiere kryté hypotékami. Na tomto programe, by mohla zarobiť ďalších 8 miliónov amerických dolárov.

Takéto úlohy poskytujú spoločnosti BlackRock aj ďalšie výhody, napríklad to, že ju americká vláda schválila ako jedného zo svojich poradcov. William Birdthistle, ktorý je profesorom na Právnickej fakulte Univerzity Chigaco-Kent, uviedol: “Táto spoločnosť má čoraz väčší vplyv.”

Federálny rezervný systém poveril spoločnosť BlackRock spravovaním nákupov v rámci svojho programu v hodnote 750 miliárd amerických dolárov. Spoločnosť má nakupovať podnikový dlh a fondy obchodované na burze, ktoré sledujú svet firemných dlhopisov.

Podľa 66-stranovej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou BlackRock a Federálnou rezervnou bankou v New Yorku, spoločnosť nedostane za vykonávanie obchodov žiadne provízie. Namiesto toho si bude účtovať administratívny poplatok, ktorého výška bude v druhom kvartáli tohto roka 2 milióny amerických dolárov a postupne bude klesať, pričom v poslednom kvartáli roka 2020 to bude iba 750 000 amerických dolárov. Okrem toho bude spoločnosti zaplatená pohyblivá sadzba za spravovaný podnikový dlh, avšak bez fondov obchodovaných na burze. Za prvých 10 miliárd amerických dolárov, ktoré bude mať v správe, si bude účtovať 2,5 bázických bodov, čiže 2,5  dolárov za 10 000 amerických dolárov. Poplatok sa zníži o 50 centov za 10 000 amerických dolárov na aktíva v hodnote ďalších 340 miliárd amerických dolárov. Keď hodnota spravovaných aktív presiahne hodnotu 350 miliárd amerických dolárov, spoločnosť si už nebude môcť účtovať ďalšie poplatky.

Tieto poplatky sú zatiaľ iba teoretické. Prvá fáza federálneho programu, ktorá sa začala len nedávno, zahŕňa nákup fondov obchodovaných na burze (ETF), za ktoré si spoločnosť BlackRock nemôže účtovať žiadne poplatky. Spoločnosť nezíska žiadne administratívne poplatky do doby, kým Federálna rezervná banka sídliaca v New Yorku nepovolí spoločnosť BlackRock nakupovať dlhy jednotlivých spoločností.

Portfólio

Federálny rezervný systém sa tak opäť obracia na spoločnosť BlackRock. Pred viac ako desiatimi rokmi spolu pracovali na podpore dlhopisového trhu, ktorý bol v roku 2008 výrazne zasiahnutý globálnou finančnou krízou.

Ako sme už spomínali, spoločnosť BlackRock je na svetových trhoch najväčším správcom finančných prostriedkov, a preto si môže dovoliť ovplyvňovať výšku cien. Keď Federálny rezervný systém oznámil, že plánuje podporiť vydávanie podnikových dlhopisov, vrátane tých, ktoré počas krízy vyvolanej pandémiou klesli pod investičný stupeň, trhy prudko vzrástli. Nárast zaznamenali aj fondy obchodované na burze, ktoré sa zameriavajú na dlhopisy s vysokým výnosom. Medzi tých, čo získali najviac patrí aj fond spoločnosti BlackRock s názvom iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF.

Aby sa predišlo všetkým obavám, zmluva je nastavená tak, že Federálna rezervná banka sídliaca v New Yorku bude uskutočňovať všetky rozhodnutia týkajúce sa nákupu dlhu a spoločnosť BlackRock bude vykonávať obchody. Vylúči sa tak podozrenie, že by spoločnosť nakupovala iba spoločnosti, ktorým sa darí a ignorovala tie, ktorým nie. Správcom aktív bude spoločnosť State Street Bank.

Skupina BlackRock vo svojom vyhlásení uviedla: “Spoločnosť BlackRock bude pôsobiť ako zverenec Federálnej rezervnej banky sídliacej v New Yorku. Spoločnosť ako taká bude svoju úlohu plniť na základe rozhodnutí, ktoré uskutoční banka, pričom jej kroky budú v súlade s podrobnými investičnými pokynmi, ktorých cieľom je poskytnúť pomoc širokej škále spoločností a dosiahnuť cieľ stanovený americkou vládou, ktorá chce v Spojených štátoch amerických zvýšiť poskytovanie pôžičiek zamestnávateľom a podporiť americkú ekonomiku.”

“Etické zábrany”

Dokument okrem iného vymedzuje aj “etické zábrany”, ktoré oddeľujú tím spoločnosti BlackRock, ktorý bude mať na starosti operácie týkajúce sa vládneho programu, od ostatných obchodných alebo sprostredkovateľských operácií spoločnosti. Zamestnanci spoločnosti BlackRock, ktorí budú pracovať na programe Federálneho rezervného systému nebudú môcť poskytovať investičné poradenstvo nikomu okrem vládneho nástroja, slúžiacemu na poskytovanie pôžičiek spoločnostiam.

Spoločnosť BlackRock bude vládny program nákupu dlhopisov spravovať prostredníctvom svojho Oddelenia poskytujúceho poradenstvo v oblasti správy financií. Toto oddelenie je vyčlenené od iných poradenských a investičných služieb poskytovaných spoločnosťou. Oddelenie s približne 250 zamestnancami sa už riadi prísnymi pravidlami, ktoré obmedzujú komunikáciu s inými oddeleniami spoločnosti. Ešte stále nie je jasné, koľko ľudí sa bude podieľať na realizácii programu Federálneho rezervného systému.

Spoločnosť uviedla: “Medzi oddeleniami poskytujúcimi poradenstvo v rámci finančných trhov a oddeleniami zaoberajúcimi sa investičnými obchodmi spoločnosti platia prísne obmedzenia týkajúce sa vzájomnej komunikácie a predávania informácií. Tieto obmedzenia platia už viac ako desať rokov a sú pravidelne preverované a kontrolované našimi klientmi, regulátormi, konkurenciou a kontrolným orgánom spoločnosti BlackRock.”

Dôverné informácie týkajúce sa programu Federálneho rezervného systému budú s inými oddeleniami v rámci spoločnosti zdieľané iba na základe určitých kontrolovaných postupov, ktoré sú uvedené v zmluve. Zamestnanci, ktorí budú premiestnení z oddelenia spravujúceho program Federálneho rezervného systému, ktorý sa týka nákupu dlhopisov, na iné oddelenie v rámci spoločnosti, budú mať k dispozícii dvojtýždňovú lehotu na zváženie svojho rozhodnutia.

Okrem toho, že spoločnosť BlackRock súhlasila s tým, že nebude vyberať poplatky za správu fondov obchodovaných na burze, súhlasila aj s tým, že Federálnemu rezervnému systému vráti všetky poplatky za správu fondov obchodovaných na burze, ktoré teda získala za ETF, ktoré kúpila v rámci federálneho programu.

Zo zmluvy taktiež vyplýva, že spoločnosť BlackRock je povinná Federálnej rezervnej banke sídliacej v New Yorku oznámiť všetky potencionálne konflikty záujmov a má zakázané obchodovať s cennými papiermi v rámci iných portfólií, ktoré spravuje. Taktiež nemôže vykonať ďalšie obchody iným spoločnostiam bez povolenia a má zakázané požičiavať cenné papiere, ktoré sa nachádzajú v jej portfóliu, čím sa sťaží predaj nakrátko. Zodpovednosť spoločnosti BlackRock je taktiež obmedzená.

Dohoda taktiež dáva Federálnej rezervnej banke sídliacej v New Yorku rozsiahle oprávnenia, ktoré jej umožňujú vymenovať a odvolať investičných správcov, najať ďalších investičných manažérov a preskúmať všetky obchodné transakcie.

zdroj: reuters.com, bloomberg.com

V prípade, že by ste chceli ochrániť svoj majetok, alebo finančné prostriedky, pozrite si naše služby pre investorov, poprípade hedžový fond. Alebo nás neváhajte kontaktovať.