Kvôli vládnym obmedzeniam a vysokým vstupným investíciám sú hedžové fondy takmer neprístupné pre bežných investorov. To však vôbec nemusí byť na škodu. V tomto článku sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o investovaní do hedžových fondov.

Čo je hedžový fond?

Hedžový fond zhromažďuje finančné prostriedky od viacerých investorov. Správca hedžového fondu následne použije tieto peniaze na nákup cenných papierov alebo iných druhov investícií. Hedžové fondy sa v tomto veľmi podobajú fondom obchodovaným na burze alebo podielovým fondom. Hedžové fondy však v oveľa väčšej miere využívajú agresívne investičné stratégie, ako napríklad pákový efekt, ako aj predaj nakrátko. Hedžové fondy môžu okrem iného investovať do aktív, do ktorých iné typy fondov investovať nemôžu. Ide napríklad o aktíva ako sú nehnuteľnosti, umelecké predmety a cudzie meny.

Stratégie, ktoré využívajú hedžové fondy sa spájajú so značným rizikom, avšak pre investorov je to veľmi vhodné, keďže potrebujú mať zainvestované v rôznych investičných aktívach. Hedžové fondy všeobecne patria medzi rizikovejšie investície, pretože často uzatvárajú stávky na investície, ktoré im majú zabezpečiť vysoké a krátkodobé zisky. Správcovia hedžových fondov sa častokrát pokúšajú generovať zisky aj s využitím požičaných peňazí.

Hedžové fondy implementujú rizikovejšie a výnosnejšie stratégie, s cieľom generovať výnosy bez ohľadu na aktuálnu situáciu na trhu. Takáto taktika láka najmä investorov, ktorí chcú dosahovať zisky aj počas medvedích trhov. Hedžové fondy sú častokrát považované za exkluzívne kluby, do ktorých sa tak ľahko nedostanete. Táto skutočnosť im dodáva značnú atraktivitu medzi investormi.

Kto je správca hedžového fondu?

Správca hedžového fondu je investičný správca, ktorý každý a jeden deň uskutočňuje investičné rozhodnutia týkajúce sa hedžového fondu. Správcovia hedžových fondov vyberajú ako rozdelia investované peniaze a riadia úroveň rizika fondu. Správcovia sú zvyčajne motivovaní k tomu, aby dosahovali, čo najlepšie výsledky, keďže ich platba je spájaná s výkonom fondu. Nakoľko má správca hedžového fondu rozhodujúce slovo o tom, ako budú vaše investované peniaze použité, mali by ste sa ubezpečiť, že ide skúseného a kvalifikovaného správcu.

Poplatky a minimálna investícia

Minimálne počiatočná investícia do hedžových fondov sa pohybuje od 100 000 amerických dolárov až po dva milióny dolárov. Hedžové fondy nie sú také likvidné ako akcie alebo dlhopisy a môžu vám umožniť výber finančných prostriedkov až po nejakej dobe, alebo vo vopred stanovenú dobu.

S hedžovými fondmi sa spájajú aj vyššie poplatky. Zvyčajne si účtujú poplatok za správu aktív vo výške 1% až 2% z hodnoty investovaných aktív. Okrem toho sa platí poplatok za výkon, ktorý predstavuje 20% zo zisku hedžového fondu. V prípade, že sa hedžovým fondom podarí prekonať zvyšok akciového trhu, však nie sú vyššie poplatky žiadnym problémom.

Kto môže investovať do hedžových fondov?

Nakoľko sa hedžové fondy spájajú s vyššou mierou investičného rizika, napríklad Americká komisia pre cenné papiere a burzy vydáva nariadenia určujúce, kto môže do hedžových fondov investovať. Ak chcete do hedžových fondov investovať ako jednotlivec, musíte byť inštitucionálny alebo akreditovaný investor. Akreditovaný investor musí mať ročný individuálny príjem nad 200 000 amerických dolárov. V prípade, že je ženatý alebo ide o vydatú investorku musí zarábať minimálne 300 000 amerických dolárov. Ak investor takýto príjem nedosahuje, musí byť čistá hodnota jeho majetku najmenej 1 milión amerických dolárov. Do tejto sumy sa však nezapočítava hodnota ich primárnej rezidencie.

Tieto podmienky však spĺňa iba zlomok z celkovej populácie. Podľa sčítania obyvateľov uskutočneného v Spojených štátoch amerických v roku 2019 len zhruba 4% domácností zarobí ročne viac ako 300 000 amerických dolárov. Je zaujímavé, že podmienky sa pre akreditovaných investorov neaktualizovali od 80. rokov minulého storočia. Z tohto dôvodu tieto podmienky spĺňa oveľa viac ľudí, ako sa pôvodne očakávalo.

Ak by boli podmienky upravené o infláciu, znamenalo by to, že hodnota čistého imania akreditovaného investora by musela byť minimálne 2,5 milióna amerických dolárov alebo, by takýto investor musel zarábať najmenej 500 000 amerických dolárov ročne (v prípade, že je ženatý/vydatá by to bolo až 750 000 amerických dolárov). Hedžové fondy jednoducho nie sú vhodné pre bežných investorov.

Americká komisia pre cenné papiere a burzu v auguste 2020 uviedla do platnosti ustanovenia, ktoré umožňujú osobám, ktoré preukážu svoje pokročilé investičné znalosti a vedomosti získané kvalifikovanou pracovnou skúsenosťou alebo finančnými licenciami, dosiahnuť titul akreditovaného investora.

Ako investovať do hedžových fondov?

Ak chcete investovať do hedžových fondov, teraz je ten správny čas. Množstvo fondov v súčasnosti prijíma nových investorov. Síce existuje niekoľko rôznych online platforiem prostredníctvom, ktorých môžete investovať do hedžových fondov, odporúčame vám vyhľadať poradenstvo finančného poradcu. Akonáhle zistíte, ktorý fond vám vyhovuje najviac, budete musieť kontaktovať správcu fondu a požiadať o potrebné informácie, ako je napríklad minimálna výška investície.

Okrem toho budete vo veľa prípadoch musieť dokázať, že ste akreditovaným investorom. Neexistuje žiadna štandardizovaná metóda, ktorá by definovala akreditovaných investorov. Neexistuje ani centrálny akreditačný fond. Každý fond si teda sám definuje, kto je podľa neho akreditovaným investorom. Pravdepodobne budete musieť dokázať svoje príjmy, aktíva, dlhy a investičné skúsenosti. Správca fondu vás môže požiadať, aby ste si tieto údaje dali potvrdiť licencovanou nezainteresovanou stranou, ako je napríklad finančná inštitúcia, v ktorej máte svoje účty, investičný poradca alebo právnik.

Ako investovať ako správca hedžového fondu?

Ak nespĺňate požiadavky hedžových fondov alebo nemáte štatút akreditovaného investora, máte stále k dispozícii niekoľko možností ako zaistiť svoje portfólio podobným spôsobom. Je to však omnoho náročnejšia a nebezpečnejšia cesta. Napríklad, môžete nájsť fondy obchodované na burze, podielové fondy a fondy fondov, ktoré využívajú rovnaké stratégie ako hedžové fondy. Medzi tieto stratégie zvyčajne patrí predaj nakrátko alebo využívanie pákového efektu.

Ak sa snažíte vybudovať si majetok, nezabudnite vždy investovať v dlhodobom časovom horizonte.

Mali by ste investovať do hedžových fondov?

Ak sa kvalifikujete ako akreditovaný investor a ste ochotný investovať státisíce amerických dolárov, alebo možno aj milióny, môže byť investovanie do hedžových fondov tou správnou voľbou, ako zvýšiť diverzifikáciu svojho portfólia a zaistiť sa proti volatilite na trhu. Pre bežného investora, ktorý sa snaží dosiahnuť vyššie výnosy, je však pravdepodobne lepšou voľbou investovanie do indexových fondov, ktoré sledujú najväčšie akciové indexy, ako S&P 500. Väčšina ľudí sa má lepšie v pasívne spravovaných portfóliách, ktoré jednoducho investujú na celom trhu. Cieľom investora by mala byť, čo najväčšia expozícia na trhu a rast investícií v priebehu času. Inými slovami, byť priemerným sa pri bežnom investovaní oplatí.

V prípade, že by ste sa chceli dozvedieť v čom sú hedžové fondy exkluzívne a výnimočné, neváhajte nás kontaktovať alebo si pozrite ako funguje náš hedžový fond.