O hedžových fondoch počujeme stále častejšie a tento trend sa ešte dlho nezmení. Prečo priťahujú investorov? Čím sa líšia od klasických investícií a v čom spočíva ich popularita?

Investovanie na osobnej úrovni

Hedžový fond je forma investície, ktorá podlieha nižšej regulácii, preto má rizikovejší profil a je určená pre profesionálnych a inštitucionálnych investorov. Aj to je jeden z dôvodov, prečo hedge fondy nazývajú aj alternatívnou investíciou. Cieľom hedžového fondu je absolútny výnos bez ohľadu na ekonomický vývoj - priniesť hodnotu, ktorá sa naozaj oplatí.

Ak si hedžový fond predstavujete ako podielový, nie ste ďaleko od pravdy, netreba si ho však zamieňať. V tomto prípade má správca, rovnako ako aj fond, formu akciovej spoločnosti. Ide preto o osobnejšiu formu kolektívnej investície.

Systém investovania a majetková angažovanosť

Okrem toho, že najlepšie hedžové fondy si účtujú hlavne podiel zo zisku (tzv.performancefee) na rozdiel od podielových fondov, ktoré si účtujú rôzne vstupné a výstupné poplatky a nie sú motivované dosahovaním najlepších výnosov, majú zakladatelia, hlavní manažéri a traderi vo fonde aj súkromný kapitál, čím zvyšujú dôveryhodnosť fondu, čestnosť úmyslov a morálnu zodpovednosť za zverený kapitál investorov. 

Hedžový fond neznamená automaticky rizikový. Sú fondy, ktoré investujú konzervatívne napríklad do nehnuteľností alebo firiem z defenzívneho sektora. Napriek nízkemu alebo takmer žiadnemu riziku ponúkajú atraktívnejšie zhodnotenie ako termínované alebo sporiace vklady. Ak neviete aký hedžový fond je vhodný pre Vás, nechajte výber vhodnej investície na investičného manažéra, ktorý vyberie správnu investičnú stratégiu aj fond na základe Vašich preferencií, cieľového výnosu a samozrejme ochote riskovať. 

Význam hedžových fondov

Názov pochádza z anglického slova „hedge“ (chrániť, zaistiť). Pôvodne vznikli hedžové fondy ako minimálne riziková investícia, chránená pred stratou, na princípe, ktorý zaviedol Alfred W. Jones. Jeho investičné portfólio tvorili dva druhy stratégií – dlhodobá investícia do potenciálne ziskových investícií a krátkodobá investícia do rizikových investícií. Týmto spôsobom dokázal investície vyrovnať a chrániť ich pred stratou.

Dnes je cieľom hedžových fondov dosiahnuť pozitívny výnos bez ohľadu na to, či trh rastie alebo klesá, teda bez ohľadu na recesiu, expanziu, či krízu. Na dosiahnutie tohto cieľa existujú rôzne sofistikované techniky a nástroje, ktoré využívajú manažéri hedžových fondov. Medzi takéto techniky patria najmä taktický a systematický trading, pákový efekt, arbitráže, long/short portfólio, stockpicking alebo opčné stratégie, ktoré dokážu profitovať aj z poklesu aktív na trhu.

Prečo investovať do hedžových fondov

Hedžové fondy sa zameriavajú najmä na absolútny výnos, cit a premyslené kroky s cieľom dosiahnutia čo najlepšieho možného pozitívneho výsledku.

Znamená to, že sú rizikovejšie ako v minulosti, no o to väčšiu hodnotu môžu priniesť. Na prvý pohľad sa neodlišujú od tradičných fondov, investujú do rovnakých nástrojov. V Európe o nich hovoríme ako o alternatívnych investičných fondoch alebo fondoch s premenlivým základným imaním.

„Za rastúcou obľubou hedžových fondov stojí skutočnosť, že ich investori vnímajú ako reálnu alternatívu oproti klasickým investíciám, ktorá je nástrojom pre diverzifikáciu portfólia, riadenie rizika a zhodnotenie kapitálu.“
Martin Pitoňák, CEO, STONEBRIDGE CAPITAL HEDGE FUND