31. januára po 23-tej hodine greenwichského času prestalo byť Spojené kráľovstvo členom Európskej únie. Pre tých, ktorí nesledovali podrobne celý proces odchodu Spojeného kráľovstva prinášame sumár všetkých informácií, ktoré je potrebné poznať.

Čo je brexit?

Slovo brexit vzniklo spojením dvoch anglických slov – British exit – teda odchod Britov. Tento pojem označuje odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie. 17,4 milióna ľudí vo verejnom hlasovaní (známom ako referendum) hlasovalo v júni 2016 práve pre brexit. Za opustenie Európskej únie teda hlasovalo 52% obyvateľstva, pričom 48% chcelo aj naďalej zostať súčasťou Európskej únie. 

Čo je Európska únia?

Európska únia je hospodárska a politická únia, ktorú tvorí 28 európskych krajín. Umožňuje voľný obchod, čo znamená, že tovar sa medzi členskými krajinami pohybuje bez akýchkoľvek kontrol a dodatočných poplatkov. Európska únia taktiež umožňuje voľný pohyb osôb, kvôli práci ale aj iným dôvodom vo všetkých členských krajinách. Spojené kráľovstvo sa stalo súčasťou Európskej únie v roku 1973 (vtedy bola známa ako Európske hospodárske spoločenstvo) a je tak úplne prvým členským štátom, ktorý úniu opustí. 

Čo po brexite nastane?

Po tom, čo Spojené kráľovstvo formálne opustilo Európsku úniu 31. januára 2020, bude potrebné ešte veľa rokovaní. Spojené kráľovstvo síce súhlasilo s podmienkami svojho odchodu z Európskej únie, obidve strany sa však musia ešte dohodnúť na tom, ako bude vyzerať ich vzájomný budúci vzťah. K týmto rokovaniam dôjde počas prechodného obdobia (niektorí odborníci ho radšej nazývajú implementačným obdobím), ktoré sa začalo okamžite po odchode Spojeného kráľovstva a bude trvať do 31. decembra 2020. Počas tohto 11-mesačného obdobia bude Spojené kráľovstvo aj naďalej dodržiavať všetky pravidlá platné v Európskej únii a obchodné dohody nebudú zmenené. 

Na čom všetkom je potrebné sa dohodnúť?

Účelom prechodného obdobia je poskytnúť obom stranám priestor na tzv. “dýchanie“, počas rokovaní o novej dohode týkajúcej sa voľného obchodu. Tá je potrebná, nakoľko Spojené kráľovstvo na konci prechodného obdobia opustí jednotný trh aj colnú úniu. Dohoda o voľnom obchode umožňuje pohyb tovaru medzi štátmi Európskej únie bez dodatočných kontrol a poplatkov. Ak sa štáty nedohodnú na novej dohode včas, Spojené kráľovstvo bude čeliť obchodovaniu bez uzavretej platnej dohody. To by mohlo predstavovať nové tarify (dane) na tovar pochádzajúci zo Spojeného kráľovstva a ďalšie obchodné prekážky. 

Okrem oblasti obchodu bude potrebné rozhodnúť aj o ďalších oblastiach determinujúcich budúci vzťah medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. Na príklad ide o oblasti presadzovania práva, zdieľania údajov, bezpečnosti, leteckých noriem a bezpečnosti, prístupu k rybárskym vodám, dodávok elektriny a plynu, licencovania a regulácie liekov. Predseda vlády Boris Johnson trvá na tom, aby sa prechodné obdobie nepredlžovalo, Európska komisia však varovala, že takýto časový harmonogram bude pre obe strany mimoriadne náročný. 

Čo je dohoda o brexite?

Prechodné obdobie a ďalšie aspekty odchodu Spojeného kráľovstva boli dohodnuté v samostatnej dohode nazvanej Dohoda o odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Väčšiu časť tejto dohody dosiahla vláda Terezy Mayovej. V júli 2019 ju nahradil Boris Johnson, ktorému sa podarilo odstrániť najkontroverznejšiu časť tejto dohody, a to tzv. írsku poistku. Írska poistka bola navrhnutá tak, aby zabezpečila, že po brexite nevzniknú žiadne hraničné priechody ani bariéry medzi Severným Írskom a Írskom. V prípade potreby by Írsko mohlo slúžiť ako prostredník medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. 

Podľa dohody prijatej Borisom Johnsonom, medzi Severným Írskom a Veľkou Britániou vznikne colná hranica. Niektoré tovary vstupujúce do Severného Írska z Veľkej Británie budú teda predmetom kontrol a bude za ne potrebné zaplatiť európske dovozné dane (známe ako clá). Tieto dane by boli vrátené v prípade, že by tovar zostal v Severnom Írsku a teda neputoval ďalej do Írska. 

Podporovatelia nového colného režimu tvrdia, že Spojenému kráľovstvu umožní rokovať o vlastných obchodných dohodách s inými krajinami, čo by nebolo možné v prípade, ak by to platnosti vstúpila tzv. írska poistka. Zvyšok Dohody o odchode Spojeného kráľovstva zostáva do značnej miery totožný s dohodou prijatou vládou Terezy Mayovej. Táto dohoda sa zaoberá právami občanov Európskej únie v Spojenom kráľovstve a britských občanov v Európskej únii (ktoré zostanú počas prechodného obdobia nezmenené), a to koľko peňazí bude musieť Spojené kráľovstvo zaplatiť Európskej únii (odhaduje sa, že táto suma bude približne 30 miliárd libier. 

Prečo trval brexit tak dlho?

Pôvodne malo dôjsť k odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie 29.marca 2019, no konečný termín sa musel posunúť, a to dokonca dvakrát po tom, čo poslanci odmietli dohodu ktorá bola dohodnutou vtedajšou premiérkou Terezou Mayovou. Mnohí konzervatívni poslanci a členovia Demokratickej unionistickej strany (vtedajší spojenec parlamentnej vlády) neboli spokojní s tzv. írskou poistkou. Argumentovali tým, že Spojené kráľovstvo by mohlo zostať uväznené v tomto usporiadaní celé roky, bez toho aby dokázalo niečo zmeniť. Po tom, ako poslanci dohodu neschválili ani na tretí pokus, Tereza Mayová rezignovala. 

Boris Johnson potreboval predĺžiť brexit potom, čo poslanci nedokázali uviesť upravenú dohodu do platnosti. Toto všetko viedlo k novému termínu, ktorým sa stal 31. január 2020. Nakoľko sa parlament stále nachádzal v slepej uličke, Boris Johnson bol nútený vyhlásiť predčasné všeobecné voľby, s ktorými poslanci súhlasili. Voľby, konajúce sa 12. decembra 2019, vyhrala konzervatívna väčšina, pozostávajúca z 80 poslancov. Vďaka značnej väčšine v parlamente sa konečne podarilo presadiť dohodu o brexite. 

Dohoda so Spojenými štátmi americkými?

Dosiahnuť dohodu so Spojenými štátmi americkými môže v skutočnosti trvať ešte dlhšie ako dosiahnutie dohody s Európskou úniou. Spojené štáty americké, ktoré už v súčasnej dobe majú so Spojeným kráľovstvom obchodný prebytok, sa nepokúšajú dosiahnuť dohodu výhodnú pre Spojené kráľovstvo bez toho, aby bola táto dohoda veľmi výhodná aj pre druhú stranu. No americké požiadavky sú doslova veľmi nepríjemné pre veľkú časť obyvateľov Spojeného kráľovstva, nakoľko môže ich prijatie znamenať zdražovanie liekov, alebo znižovanie kvality potravín. 

Spojené štáty americké budú tvrdo tlačiť na to, aby mohli do Spojeného kráľovstva vyvážať viac poľnohospodárskych produktov, vrátane kurčiat, ktoré sa premývajú chlórom a hovädzieho mäsa, ktoré je napichané rôznymi hormónmi. Taktiež budú požadovať zmenu pravidiel, ktoré navýšia cenu farmaceutických liekov v Británii. 

Johnson spravil iba veľmi málo pre to, aby pripravil britskú verejnosť na túto realitu. Sam Lowe, ktorý je vedeckým pracovníkom v Centre pre európsku reformu, uviedol: “Spojené kráľovstvo nedosiahne rýchlu dohodu, len vďaka svojmu takzvanému špeciálnemu vzťahu so Spojenými štátmi americkými,” … “Ak Spojené kráľovstvo odmietne americké požiadavky, a to najmä v oblasti poľnohospodárstva a hygieny potravín, uzavretie komplexnej dohody o voľnom obchode môže trvať kľudne aj roky.” Americký minister zahraničných vecí, Mike Pompeo, počas svojej služobnej cesty v Londýne vyhlásil, že je možný výrazný posun v tejto veci do konca roka 2020. Americkému kongresu sa pravdepodobne nepodarí schváliť komplexné dohody o voľnom obchode pred novembrovými prezidentskými voľbami. 

Okrem toho Spojené kráľovstvo nesúhlasilo s americkou administratívou vo viacerých kľúčových otázkach. Najprv umožnilo spoločnosti Huawei budovať telekomunikačnú sieť v Spojenom kráľovstve a sľúbilo, že zavedie novú daň, ktorá sa bude týkať amerických technologických spoločností. Trumpova administratíva na túto situáciu reagovala hrozbou uvalenia ciel na autá vyrobené v Británii, čo je znamením toho, ako málo tento osobitý vzťah medzi týmito dvoma krajinami naozaj znamená, keď príde k obchodom. Lowe ďalej poznamenal: “Prezident Trump je nepredvídateľný, rýchlo sa uráža a považuje obchod za raketovú ochranu, najprv zvýši hrozbu vo forme uvalenia ciel a nestability a následne vám ponúkne ochranu výmenou za platbu.“ 

Ako vyzerá zlyhanie

Súčasný stav britského automobilového priemyslu jasne ukazuje, prečo je dôležité rýchle dosiahnutie rozumných obchodných dohôd. Podľa nedávno zverejnených údajov od Združenia výrobcov a predajcov automobilov, výroba automobilov vo Veľkej Británii v minulom roku klesla o 14%. Ide už o tretí rok po sebe, čo sektor zaznamenal pokles, spôsobený ťažkosťami na kľúčových zámorských trhoch a nezáujmom Európy o dieselové motory, no taktiež aj neistotou ohľadom brexitu. Mike Hawes, generálny riaditeľ Združenia výrobcov a predajcov automobilov vo svojom vyhlásení uviedol: “Pokles výroby automobilov v Spojenom kráľovstve dosiahol najnižšiu úroveň za posledných desať rokov. Každá krajina na svete chce mať úspešný automobilový priemysel, nakoľko tvorí hnaciu silu obchodu, produktivity a ponúka veľa pracovných miest.” Svetoví výrobcovia automobilov, ktorí postavili svoje továrne v Spojenom kráľovstve sa obávajú toho, že Spojené kráľovstvo nebude schopné v nasledujúcom roku uzavrieť obchodnú dohodu s Európskou úniou. To bude mať za následok narušenie zásobovacieho reťazca a výroby. 

zdroj: BI, WSJ