Správa majetku je investičná poradenská služba, ktorá v sebe kombinuje rôzne finančné služby, aby uspokojila potreby svojich bohatých klientov. V podstate predstavuje konzultačný proces, v ktorom poradca zhromažďuje informácie o prianiach klienta a vytvára mu stratégiu na mieru, v rámci ktorej budú využité tie najvhodnejšie finančné produkty a služby. 

Poradca pre správu majetku alebo správca majetku je v princípe finančný poradca, ktorý čerpá zo širokého spektra finančných disciplín, vrátane finančného a investičného poradenstva, právneho a realitného plánovania, účtovníctva, daňových služieb a plánovania odchodu na dôchodok, aby spravoval majetok zámožného klienta, ktorý za všetky tieto služby zaplatí jednotný poplatok. Postupy správy majetku sa líšia v závislosti od krajiny, rozdiely nájdete aj napríklad v správe majetku v Spojených štátoch amerických a v Kanade.

Mnoho veľmi bohatých jednotlivcov má likvidné aktíva, ktorých hodnota sa často pohybuje na šiesť alebo sedem ciferných hodnotách. Ak má ich čistý majetok hodnotu aspoň jeden milión amerických dolárov a viac, potom sú v očiach Americkej komisie pre cenné papiere a burzy akreditovanými investormi. Ak túto podmienku spĺňajú, možno potrebujú o niečo viac ako iba tradičného finančného poradcu, ktorý sa stará o peniaze. V rámci správy majetku by mala byť účtom poskytnutá pozornosť a odborná starostlivosť, aká je naozaj potreba. 

Kľúčové body

  • Správa majetku je investičná poradenská služba, v rámci ktorej sú využívané rôzne finančné služby s cieľom uspokojiť potreby veľmi bohatých klientov.
  • Poradca pre správu majetku je odborník na vysokej úrovni, ktorý spravuje majetok zámožného klienta za poplatok.
  • Veľmi bohatí klienti profitujú z holistického prístupu, v rámci ktorého jediný správca koordinuje všetky potrebné služby na správu klientovho majetku a stará sa o súčasné a budúce potreby svojho klienta. 

Správa majetku zahŕňa viac ako len investičné poradenstvo, nakoľko sa môže dotýkať všetkých oblastí finančného života jednotlivca. Základný princíp je taký, že namiesto pokusov integrovať poradenstvo a rôzne produkty od viacerých odborníkov preferujú veľmi bohatí klienti viac holistický princíp, ktorý spočíva v tom, že jeden správca koordinuje všetky služby potrebné na správu peňazí klienta a plánuje súčasné alebo budúce potreby klienta, po prípadne aj jeho rodiny.

Aj napriek tomu, že využívanie služieb správcu majetku je založené na teórii, že správca alebo správkyňa je schopný alebo schopná poskytnúť klientovi služby v akejkoľvek finančnej oblasti, niektorí správcovia sa špecifikujú na konkrétne oblasti. Môže to byť založené na odbornosti správcu majetku v danej oblasti, alebo na primárnom zameraní podnikania, ktorému sa správca majetku venuje. 

V špecifických prípadoch môže byť poradca pre správu majetku povinný koordinovať vstupy aj od iných finančných expertov, ako aj od iných agentov svojho klienta, napríklad právnikov, účtovníkov, atď., na to aby mohol vypracovať optimálnu stratégiu, ktorá bude v prospech klienta. Niektorí správcovia majetku taktiež poskytujú aj bankové služby alebo poradenstvo v oblasti filantropie. 

Medzi služby, ktoré ponúkajú správcovia majetku patria okrem iného aj napríklad: investičné riadenie a poradenstvo, vrátane plánovania odchodu na dôchodok, právna pomoc, účtovné a daňové služby, vyšetrenia okolo zdravotného poistenia a sociálnych dávok, plánovanie charitatívnych darov a v neposlednom rade aj pomoc pri zakladaní alebo predaji spoločnosti. 

Poradca pre správa majetku potrebuje zámožných klientov, ale nie všetci zámožní jednotlivci potrebujú poradcu pre správu majetku. Tieto služby sú zvyčajne vhodné pre bohatých jednotlivcov, ktorí potrebujú pokryť širokú škálu rôznych služieb.

Ak nepatríte medzi veľmi bohatých jednotlivcov alebo nemáte veľa uložených peňazí, potom pravdepodobne nepotrebujete správcu majetku. Namiesto toho, by ste mali využiť služby finančného alebo investičného poradcu, ktorý vám dokáže pomôcť pri vytváraní stratégie akumulácie finančných prostriedkov v priebehu času. Pozrite sa na to z toho uhla pohľadu: Finančný poradca vám pomáha rozširovať váš majetok, zatiaľ čo správca majetku vám pomáha so správou majetku, ktorý už vlastníte. 

Príklad správy majetku

Napríklad, ľudia, ktorí pracujú pre rôzne investičné spoločnosti môžu mať viac znalostí v oblasti trhových stratégií, zatiaľ čo tí, ktorí pracujú pre veľké banky sa zameriavajú na oblasti, ako je správa trustov alebo dostupné úverové možnosti, celkové realitné plánovanie alebo rôzne možnosti poistenia. Tieto pozície zväčša zahŕňajú konzultácie s klientmi, nakoľko ich hlavným zameraním je poskytnutie potrebných usmernení pre klientov, využívajúcich služby správcu majetku.

Obchodné štruktúry správy majetku

Správcovia majetku môžu byť súčasťou malých alebo veľkých spoločností, ktorá má nejakú spojitosť s finančným sektorom. V závislosti od druhu spoločnosti môžu byť pozície správcov majetku rôzne pomenované, napríklad finančný konzultant alebo finančný poradca. Klient môže využívať služby od jedného správcu majetku alebo môže mať prístup k viacerým členom tímu, ktorí sa správou jeho majetku zaoberajú.

Stratégie správcov majetku

Správca majetku začína tým, že vypracuje plán, ktorý bude udržiavať a rozširovať majetok jeho klienta, a to s ohľadom na jeho aktuálnu finančnú situáciu, finančné ciele a úroveň rizika, s ktorou sa je klient schopný vyrovnať. Po tom, čo vytvorí základný plán sa správca pravidelne stretáva so svojim klientom, aby aktualizoval jeho ciele, preskúmal a znovu vyvážil jeho finančné portfólio a zistil, či klient nepotrebuje využiť ďalšie služby. Základným cieľom každého správcu majetku je poskytovať služby svojmu klientovi po celú dĺžku jeho života.

Ako správcovia majetku zarábajú

Podobne ako pri väčšine finančných poradcov je aj príjem správcov bohatstva odvodený od množstva aktív, ktoré spravujú. Poplatky medzi jednotlivými spoločnosťami poskytujúcimi služby správy majetku sa môžu veľmi líšiť, vo všeobecnosti sa však pohybujú vo výške okolo 1%. Správcovia majetku však veľmi bohatým jednotlivcom často účtujú nižšie poplatky. 

Správcovia majetku medzi sebou často bojujú o “veľkú rybu”, ktorá vlastní milióny alebo dokonca miliardy amerických dolárov. Čím viac aktív dostanú pod svoju správu, tým vyššia bude hodnota poplatku, ktorý si účtujú. 

Podľa Pracovného štatistického úradu bola priemerná mzda finančného poradcu v roku 2018 približne 88 890 amerických dolárov (ročne). Vzhľadom na to, že správcovia majetku ponúkajú viacero služieb a pracujú s klientmi, ktorí sú veľmi bohatí, je aj ich zárobková sila pomerne vysoká. Napríklad, ak ponúkajú služby klientovi, ktorého majetok dosahuje výšku 10 miliónov amerických dolárov a účtujú si poplatok vo výške 0,5%, bude provízia za takéhoto klienta 50 000 amerických dolárov. Ak majú viacero bohatých klientov, ich ročný príjem môže veľmi ľahko dosiahnuť aj šesťciferné hodnoty. 

Malí a veľkí správcovia majetku

Ak potrebujete využívať služby správcu majetku, máte na výber z veľa možností, a to v závislosti od vašich osobných preferencií a potrieb. Mnoho jednotlivcov sa rozhodlo spolupracovať s privátnym správcom majetku, ktorý im dokáže poskytnúť službe ušité na mieru. Iní sa zase rozhodli využiť služby divízie správy majetku niektorej z veľkých finančných inštitúcií. Väčšina veľkých bánk takéto divízie vlastnia. 

Napríklad, divízia správy globálneho majetku a investícií banky Bank of America v prvom štvrťroku 2019 vygenerovala zisk vo výške 4,8 miliárd amerických dolárov a čistý zisk vo výške viac ako jednej miliardy amerických dolárov. 

Medzi ďalších významných správcov majetku rozhodne patrí UBS, Royal Bank of Canada, Credit Suisse, Morgan Stanley a Wells Fargo. Z prieskumu od spoločnosti Scorpio Partnership, ktorý bol uskutočnený v roku 2018 vysvitlo, že 25 najlepších spoločností, ktoré sa zaoberajú správou majetku, v roku 2017 vygenerovali zisk v hodnote 16,2 miliardy amerických dolárov. 

Kvalifikácia správcu majetku

Neexistuje žiadna oficiálna kvalifikáciu, ktorá je potrebná na to, aby ste sa mohli stať správcom majetku. Existujú však určité základné požiadavky, ktoré musíte spĺňať na to, aby ste mohli vykonávať určité aspekty spojené s týmto zamestnaním.

Hoci nejde o nevyhnutnú požiadavku, väčšina správcov majetku získalo vysokoškolské vzdelanie v oblasti financií, účtovníctva, matematiky alebo ekonómie. Od správcov majetku sa očakáva, že budú uskutočňovať predaj a nákup akcií, dlhopisov a iných investičných produktov. Z tohto dôvodu sa od nich očakáva, že zložia skúšku Series 7, ktorú je možné vykonať na Úrade pre reguláciu finančného priemyslu (FINRA). 

Kľúčové slová: finanční poradca, správa majetku, poradenstvo, veľmi bohatí klienti