Čo sú alternatívne investície? 

Všeobecne povedané, alternatívne investície sú investície do iných aktív ako akcie, dlhopisy alebo investície využívajúce stratégie, ktoré idú nad rámec tradičných metód a stratégii bánk.

Keďže alternatívne investície majú tendenciu správať sa odlišne ako typické priame investície do akcií a dlhopisov, ich pridanie do portfólia môže poskytnúť širšiu diverzifikáciu, znížiť riziko a zvýšiť návratnosť.

Sú alternatívne investície dobré?

Alternatívne investície sú užitočné investičné stratégie pre investorov, ktorí chcú diverzifikovať a ochrániť svoje portfólio z tradičných bankových produktov a zároveň chcú vyšší výnos. Ak sa Vám páči takáto alternatíva, zvážte zaradenie niektorej z týchto populárnych alternatívnych možností do svojho portfólia:

 

Hedžové(hedge) fondy

 Vďaka širokej škále obchodných stratégií a účasti na netradičných trhoch môžu hedžové fondy poskytovať diverzifikáciu portfólia, ktorú je ťažké inde nájsť. Niektoré charakteristické črty hedžových fondov sú:

 

 • Ponúkajú širokú škálu príležitostí a menšie alebo takmer žiadne obmedzenia. Môžu mať menšiu koreláciu. To znamená, že investícia môže byť menej ovplyvnená  extrémami trhu alebo volatilitou.
 • Využívajú obchodné stratégie, ktoré sa zameriavajú na neefektívnosť trhu a umožňujú vysoko kvalifikovaným manažérom časom pridávať významnú hodnotu a zisky.
 • Poznáme 5 základných kategórií hedžových fondov: Long Short, Arbitrage, Global makro, Event Driven  a Multi-strategické.
 • Najlepšie hedge fondy sú motivované podielom zo zisku tzv. success fee. Často sú motivovaní aj kľúčoví zamestnanci, manažéri, traderi a analytici.
 • Nízka nákladovosť zvyšuje atraktivitu a čistý  profit
 • Najlepšie hedge fondy majú investovaný kapitál spolu s investormi, akcionármi a zamestnancami

Získajte viac informácií o hedžových fondoch a preskúmajte škálu možností  STONEBRIDGE CAPITAL.

 

Private equity

Investície do súkromných neverejných spoločností ponúkajú potenciál na zvýšenú diverzifikáciu a návratnosť, pretože faktory, ktoré poháňajú tieto trhy, sa líšia od faktorov, ktoré poháňajú verejné trhy ako burzy. Výhody investovania do súkromného kapitálu môžu zahŕňať:

 • Súkromné vlastníctvo umožňuje dlhodobé strategické zameranie v porovnaní s verejnými inštrumentmi
 • Celková návratnosť investícií do súkromného kapitálu vykázala atraktívnu výkonnosť na rizikovo upravenom aj absolútnom základe.
 • Investície do súkromného kapitálu poskytujú široké spektrum možností tým, že pokrývajú všetky fázy životného cyklu spoločnosti, a to aj počas rizikového kapitálu, období rastu, odkúpenia a reštrukturalizácie.

Získajte viac informácií o private equity a preskúmajte škálu možností  STONEBRIDGE CAPITAL.

 

Komodity

Investície do komodít, ako sú prírodné zdroje - vrátane poľnohospodárskych výrobkov, energie, drahých kovov a priemyselných kovov - majú historicky niekoľko výhod, ktoré môžu zahŕňať:

 

 • Komodity rastú a klesajú s ponukou a dopytom. Čím viac je komodita v dopyte, ako je ropa alebo zemný plyn, tým vyššia bude cena a zisk pre investora.
 • Komodity chránia pred infláciou. Nie sú citlivé na pohyby trhu s verejnými aktívami, takže v tejto oblasti sú prirodzenou ochranou pred rizikom.
 • Medzi najobľúbenejšie typy komoditných investícií patria:
 • Indexové fondy: Tieto fondy sledujú index, ktorý obsahuje rôzne komoditné aktíva.
 • Komoditné fondy: Tieto fondy, známe ako „pravé“ komoditné fondy, investujú priamo do podkladového komoditného aktíva, príkladom by mohol byť komoditný fond, ktorý má priame postavenie v zlate a rope.
 • Komoditné fondy založené na futures: Tieto fondy ponúkajú expozíciu voči komoditám tým, že investujú do futures kontraktov bez toho, aby si kúpili skutočné podkladové komoditné aktíva. Tento typ investície môže predstavovať vyššie riziko z dôvodu nestálosti trhu termínových kontraktov.

Získajte viac informácií o komoditách a preskúmajte škálu možností STONEBRIDGE CAPITAL.

 

Ako fungujú alternatívne investície?

Alternatívne investície sa často stretávajú s nedorozumením. Niektorí investori stále uvažujú o alternatívach ako o vysoko rizikových exotických fondoch vyhradených pre jednotlivcov a inštitúcie s mimoriadne vysokou čistou hodnotou bohatstva. Realita je taká, že alternatívne investície môžu a mali by byť neoddeliteľnou súčasťou portfólia takmer každého investora.

 

Mýty a realita o alternatívnych investíciach

 • Mýtus: Alternatívne investície sú volatilnejšie ako akcie a dlhopisy.

Realita: Alternatívy nie sú viac volatilné ako iné investície. V skutočnosti je veľa alternatívnych ivnestícii oveľa menej volatilných ako akciový trh.

 

 • Mýtus: Alternatívne investície sú jedinečnou triedou aktív.

Realita: Alternatívy predstavujú rôzne prístupy k investovaniu na rôznych trhoch a triedach aktív. Užitočným spôsobom, ako premýšľať o alternatívach, je rozlišovať medzi ich „obsahom“ - aktívami alebo stratégiami, ktoré určujú, ako sa dajú očakávať jednotlivé investície a ich „podobou“ - štruktúrou fondu, ktorá určí transparentnosť a prístup ku kapitálu.

 

 • Mýtus: Investovanie do jedného alternatívneho fondu diverzifikuje moje portfólio.

Realita: Rovnako ako pridanie jednej akcie alebo podielového fondu nevedie k významnej diverzifikácii, jediná alternatívna investícia môže mať podobne obmedzený vplyv. Investovanie do iba jednej alternatívnej stratégie môže priniesť určité výhody z diverzifikácie, ale môže tiež sústrediť aj nevýhody

 

 • Mýtus: Investori nemajú prístup k svojim peniazom, ak investujú do alternatívych investícií

Realita: Likvidita alternatívnych investícií závisí od individuálnej investície. Niektoré alternatívne fondy poskytujú denný prístup k hotovosti. Na druhej strane, bežná likvidita je od 30 dní do 90 dní. U private equity je likvidita od 1 roka. 

 

 • Mýtus: K alternatívam majú prístup iba inštitucionálni investori a investori s vysokým čistým bohatstvom

Realita: Jednotliví investori majú vďaka inováciám v štruktúre produktov väčší prístup k alternatívam ako kedykoľvek predtým. Napríklad otvorené podielové fondy majú investičné prekážky. Registrované uzavreté fondy a neregistrované fondy, majú určité obmedzenia, pokiaľ ide o to, kto k nim má prístup.

 

 • Mýtus: Alternatívy nedokázali ochrániť investorov počas poklesu trhu.

 Realita: Je pravda, že korelácie medzi takmer všetkými investíciami majú tendenciu konvergovať v obdobiach extrémneho napätia na trhu. Aj v čase krízy však história ukazuje, že alternatívne investície ako hedžové fondy neklesli, práve naopak, dokázali zaistiť svoje portfólia a so situácie na trhu ťažiť a priniesť investorom veľké zisky.

 

 • Mýtus: Alternatívy sú príliš drahé.

Realita: Poplatky za alternatívne investície sa líšia a závisia od štruktúry fondu. „Forma“ alternatívnej investície zvyčajne označuje poplatky, ktoré môže investor očakávať. Zvyčajne zahŕňajú poplatky za správu a výkon (performance alebo success fee). Poplatky za správu sa pohybujú zvyčajne na úrovni 1-2% ročne. Poplatok za výkon motivuje alternatívy prekonávať trh. Na druhej strane podielové fondy účtujú rôzne poplatky za vstup, výstup, ale neúčtujú poplatok za výkon.

 

Aké sú často kladené otázky o alternatívnych investíciách?

 

Prečo by som mal zvážiť alternatívne investície?

Pri skríningu na koreláciu s inými časťami portfólia môžu alternatívne investície pomôcť znížiť volatilitu, zvýšiť návratnosť, ziskovosť a rozšíriť diverzifikáciu.

Sú alternatívne investície likvidné?

Likvidita alternatívnych investícií závisí od individuálnej investície. Niektoré alternatívne fondy poskytujú denný prístup k hotovosti. Na druhej strane, bežná likvidita je od 30 dní do 90 dní. U private equity je likvidita od 1 roka. 

Ako môžem využiť alternatívne investície?

Investori by si mali zvoliť alternatívy, ktoré sú v súlade s ich osobitnými cieľmi, ktoré môžu zahŕňať: zníženie volatility na akciových trhoch, znižovanie korelácie s tradičnými trhmi, investovanie kapitálu na dlhší čas výmenou za vyšší potenciál návratnosti a zabezpečenie portfólia proti inflácii alebo zvyšujúcim sa úrokovým mieram.

Aké sú najobľúbenejšie alternatívne investície?

Existuje 9 typov najobľúbenejšíh alternatívnych investícií:

 1. Hedžové fondy – hedge funds
 2. Private equity
 3. Investičné fondy, komodity
 4. Investície do nehnuteľností
 5. Priame investície do začínajúcich podnikov (start up)
 6. Rizikový kapitál(Venture)
 7. Fond fondov
 8. Investícia do súkromného dlhu (Private palcement debt)
 9. Investície do umenia, vína, starých áut - veteránov

Zdroj: blackrock, stonebridgecapital