Vyzerá to tak, že pandémia COVID-19 vyvolala výraznú zmenu v myslení a vnímaní ľudského zdravia, spravodlivosti a osobnej zodpovednosti. Z ničoho nič sa pojem “sociálnej zodpovednosti” stal menej akademickým konceptom a viac relevantným pre každodenný život, obchod a realitu zamestnancov. Každý deň sa musíme vyrovnávať s masívnym narušením našich životov, vďaka ktorému lepšie vnímame vzájomné prepojenie a následky jednotlivých udalostí.

Vo svete investovania pravdepodobne nedošlo k výraznejšej zmene, ako v náraste pozornosti venovanej sociálne zodpovednému investovaniu. Spoločnosť Morningstar informovala o skutočnosti, že fondy zamerané na udržateľnosť po celom svete v prvom kvartáli roka 2020 zaznamenali príliv finančných prostriedkov vo výške 45,6 miliárd amerických dolárov. 

Údaje zverejnené Bobom Smithom zo spoločnosti Sage Advisory naznačujú, že pôsobivý nárast dopytu investorov po investíciách spĺňajúcich environmentálne, sociálne a riadiace kritériá, možno pozorovať na trhu s fondmi obchodovanými na burze (ETF) a rovnako aj na trhoch s fixným výnosom. 

Tento nárast však podielové fondy nezasiahol. Prílev aktív spĺňajúcich environmentálne, sociálne a riadiace kritériá v rámci fondov obchodovaných na burze v posledných mesiacoch výrazne stúpol. Hodnota aktív spravovaných týmito fondmi bola 30. apríla 2020 na hodnote 25,2 miliárd amerických dolárov, pričom 18 mesiacov predtým dosahovala len hodnotu 5 miliárd amerických dolárov. Toky investorov do investičných nástrojov s pevným výnosom, ktoré spĺňajú environmentálne, sociálne a riadiace kritériá sa navýšili v reakcii na prudkú volatilitu, ktorú môžeme pozorovať. Ďalším dôvodom tohto nárastu je aj chuť investorov investovať do niečoho, čoho hodnota bude v budúcnosti rásť a zároveň im ponúka podobnú výkonnosť ako aj iné sektory trhu.

Inštitút pre rozvoj inovácií sa rozhodol osloviť viacerých sociálne zodpovedných správcov aktív, ktorí nám pomôžu objasniť súčasné zmeny a priblížia ich pohľad na svet. Títo správcovia investujú do aktív spĺňajúcich environmentálne, sociálne a riadiace kritériá, budujú tematicky zamerané portfóliá alebo venujú pozornosť dopadom svojich investícií.

Prvou témou, ktorej sa budeme venovať sú faktory vedúce k výraznému prílevu aktív do udržateľných fondov. 

Environmentálnym, sociálnym a firemným faktorom riadenia (ESG) venujú investori osobitú pozornosť. Mnohí z nich vidia príležitosť v alokácii kapitálu do štrukturálne udržateľnejších odvetví (vyhýbajúc sa fosílnym palivám) a do tímov správcov, ktorí sa zameriavajú najmä na vytváranie hodnoty v dlhodobom časovom rámci. Pandémia koronavírusu odhalila aj niektoré veľmi zlé, krátkozraké a samoúčelné rozhodnutia prijaté vedúcimi tímami. Investori to pravdepodobne zaznamenali a v súčasnosti venujú viac času tomu, aby sa vyhli spoločnostiam s takýmto druhom skúseností.

Prílev aktív do investičných fondov spĺňajúcich environmentálne, sociálne a riadiace kritériá bol v konečnom dôsledku vyvolaný troma faktormi. Po prvé, pokračujúcim trendom nárastu hodnotového investovania. Tento trend bol podporený ropnou krízou a krízou vyvolanou pandémiou koronavírusu. Po druhé, rozsiahlosť investičných možností dosiahla kritické hodnoty. Priemerný investor má v súčasnosti prístup k oveľa väčšiemu množstvo rôznych fondov, ktoré sa zameriavajú na sociálne zodpovedné investovanie. A po tretie, investori môžu analyzovať veľké množstvo údajov týkajúcich sa toho, ako sa stratégiám zameraným na environmentálne, sociálne a riadiacie faktory darí počas optimistických býčích trhoch ale aj počas medvedích trhov.

Prílev financií do udržateľných investičných stratégií pravdepodobne odráža skutočnosť, že investori sa v časoch ekonomickej neistoty zameriavajú na kvalitu. Systematická analýza environmentálnych, sociálnych a riadicich faktorov predstavuje lepší pohľad pre investičný výskum. Predikcie, ktoré vďaka týmto údajom môžeme získať, predstavuje v investičnom procese veľkú výhodu. 

Nárast záujmu o investície spĺňajúce environmentálne, sociálne a riadiace kritéria je spôsobený mnohými ďalšími faktormi. Medzi tieto faktory patrí aj výkonnosť a dosahovanie výsledkov. Rastúce povedomie o problémoch ako sú napríklad, nerovnosť príjmov, celosvetový stav zdravia a klimatická zmena, a to najmä medzi mladšími investormi vyvolalo nárast záujmu o udržateľné fondy, fondy spĺňajúce environmentálne, sociálne a riadiace kritéria, a fondy podporujúce čistú energiu.

Ďalšou dôležitou otázkou sú najlepšie spôsoby ako dosiahnuť rovnováhu medzi záujmami akcionárov a ďalších zúčastnených strán?

Po celé roky to vyzeralo tak, že manažérske tímy vnímajú problémy súvisiace s trvalou udržateľnosťou ako nepríjemné a ohrozujúce ziskovosť ich spoločností. Domnievali sa, že zapojenie sa do takýchto investičných príležitostí by poškodilo akcionárov. V poslednej dobe však môžeme vidieť výraznú zmenu v tejto oblasti. V súčasnosti sú spoločnosti oveľa ochotnejšie hovoriť o záležitostiach týkajúcich sa problémov súvisiacich s investovaním, ktoré sa zaujímajú najmä o dopady. K týmto otázkam zaujímajú proaktívny prístup a nepotrebujú veľkú podporu zo strany akcionárov. Vyzerá to tak, že tieto spoločnosti si uvedomujú, že vyriešenie otázok súvisiacich s trvalou udržateľnosťou je v najlepšom záujme všetkých zúčastnených strán, vrátane akcionárov.

Spoločnosť Appleseed v minulom roku začala spolupracovať so spoločnosťou Air Lease, ktorá prenajíma lietadlá. Spoločnosť Air Lease má zo všetkých prenajímateľov lietadiel na trhu najnovšiu, najúčinnejšiu a najčistejšiu flotilu. Appleseed požiadala Air Lease o to, aby výrazne zlepšila zverejňovanie informácií o rôznych environmentálnych ukazovateľoch, ktoré sa týkali jej lietadiel. Namiesto toho, aby to spoločnosť Air Lease odmietla, zhodnotila, že to bude dobrým krokom pre všetkých a prepracovala všetky zverejnené dokumenty bez toho, aby sa o takomto návrhu muselo hlasovať.

Pravdepodobne najdôležitejším faktorom pri budovaní rovnováhy je pochopenie, že prijímanie rozhodnutí výhodných pre všetky zainteresované strany (investorov, zamestnancov, zákazníkov...) sa z dlhodobého hľadiska oplatí. Povedzme, že spoločnosť XYZ sa rozhodne v Číne vybudovať nové vzdelávacie technologické centrum v hodnote dvoch miliónov amerických dolárov. Mnohí ľudia budú tvrdiť, že takáto investícia nemá význam. Spoločnosť XYZ však tvrdí, že otvára nový trh a vytvára si svoju pracovnú silu.

Niektoré spoločnosti sa zameriavajú na trhy v rozvojových krajinách, ktoré sú na tom v porovnaní s inými rozvojovými krajinami lepšie, no stále sú veľmi malé, riskantné a nelikviditné. Spoločnosti sa na týchto trhoch prirodzene zameriavajú na dosiahnutie, čo najväčšieho hospodárskeho a sociálneho vplyvu. Dobrým príkladom je spoločnosť Safaricom, ktorá je telekomunikačným priekopníkom v Keni. Táto spoločnosť vyvinula jedinečnú platobnú platformu s názvom M-PAsa. Prostredníctvom svojej obchodnej činnosti a služieb, ktoré poskytuje sa jej podarilo transformovať kenské hospodárstvo a mať pozitívny vplyv na celú kenskú spoločnosť. Veľká časť firiem pôsobiacich na týchto trhoch sa začala zameriavať na zlepšenie komunitného života alebo rodovej rovnosti.

Ďalším skvelým príkladom je spoločnosť Calares. Tento výrobca obuvi odviedol výbornú prácu pri uprednostňovaní priorít svojich zamestnancov a miestnych komunít. Spoločnosť sa o miestnu komunitu zaujíma od svojho založenia. V roku 1921 založil jej majiteľ trustový fond. Spoločnosť Clean Harbors likvidujúca nebezpečný odpad získala štátne uznanie za to, ako veľa úsilia vložila do zvýšenia bezpečnosti svojich zamestnancov.

Spoločnosť Essex sa prostredníctvom svojho fondu zameriava na spoločnosti, ktoré poskytujú riešenia závažných environmentálnych problémov, ktoré sužujú svet. V priebehu niekoľkých posledných rokov začali mnohé spoločnosti prispievať k snahe minimalizovať riziká spojené s environmentálnymi problémami. Snažia sa to docieliť napríklad nákupom energie z obnoviteľných zdrojov, budovaním kancelárií a skladov s efektívnejšou izoláciou a využívaním automatizácie, ktorá je bezpečnejšia a šetrí čas a peniaze. Tieto trendy vytvárajú príležitosti pre spoločnosti poskytujúce riešenia. Medzi tieto spoločnosti patria napríklad výrobcovia solárnych panelov, vodíkových vozidiel alebo robotov potrebných pre automatizáciu závodov. Výsledkom je znížené podnikateľské riziko, bezpečnejšie pracoviská a čistejšie prostredie.

Investori, by sa mali dopredu oboznámiť s dlhodobými záujmami spoločnosti. Súčasná situácia nám ukázala, že mnoho správcov sa v posledných rokoch zameriavalo iba na krátkodobý zisk, čo po vypuknutí pandémie koronavírusu vyvolalo viacero problémov. Taktiež by sa mali pripraviť na volatilitu. Nezvyčajná rýchlosť ekonomické poklesu, ktorý sme zažili v marci zasiahla takmer každého kto bol nepripraveným. Pasívne investovanie vytvorilo neuveriteľne krehkú štruktúru trhu, ktorá je extrémne náchylná na volatilitu. Nárast volatility nie je iba dočasným problémom, a pre to by portfólio každého investora malo byť budované tak, aby sa s ňou dokázalo vysporiadať.

Mnohým správcom portfólií spĺňajúcich environmentálne, sociálne a riadiace kritériá sa v posledných mesiacoch podarilo prekonať výkonnosť tradičných referenčných ukazovateľov. Napriek tomu nesmieme zabudnúť na skutočnosť, že za dobrou výkonnosťou a nadpriemernou výkonnosťou zvyčajne stojí niečo viac. Portfóliá spĺňajúce environmentálne, sociálne a riadiace kritériá (ESG) rozhodne nie sú vhodné pre poradcov alebo investorov, ktorí sa zameriavajú na splnenie krátkodobých cieľov. No pre poradcov a investorov, ktorí sa viac orientujú na dlhodobé ciele, môže byť zmiernenie rizika rovnako dôležité ako snaha dosiahnuť, čo najvyššiu výkonnosť. Nastal čas nahradiť ľahostajnosť udržateľnosťou.

Ak Vás zaujímajú ESG investície (enviromental, social and corporate governance), teda spoločensky zodpovedné, dlhodobo udržateľné investície s pozitívnym dopadom na životné prostredie, máme pre Vás riešenie - APM FUND, ktorý sa zameriava práve na sektor ESG. Neváhajte nás kontaktovať.