• Spoločnosť Clean Energy Ventures nedávno vytvorila svoj vôbec prvý fond v hodnote až 110 miliónov dolárov, určený pre podporu spoločností v rannom štádiu vývoja, zameraných na redukovanie emisií skleníkových plynov
• V minulosti bola čistá energia pre investorov pomerne kritickou oblasťou, vzhľadom na neisté výsledky okolo potenciálnych ziskov
• Ako uviedol aj Temple Fennelli, spoluzakladateľ spoločnosti Clean Energy Ventures: „Práve teraz je možné tento sektor charakterizovať ako „náročné“ údolie. Existuje však mnoho brilantných technológií, ktoré sa v priebehu času zdokonalia, čo môže investorom priniesť veľmi zaujímavé výnosy, ale investori sa musia pripraviť na ešte dlhú cestu.“

Poskytovanie finančných príspevkov spoločnostiam z firiem rizikového kapitálu, ktoré sa zaoberajú čistými energetickými technológiami, v posledných rokoch (na základe svojej dlhodobej nevýhodnosti) značne kleslo, pričom investori sa tak radšej orientovali na financovanie do iných odvetví. Avšak nedávno novovzniknutý fond tvrdí, že je možné finančne podporovať spoločnosti tohto typu bez obetovania spätného vrátenia vstupného kapitálu, ako aj výnosov a to dokonca aj v tých najskorších a zároveň aj nariskantnejších etapách ich rozvoja. 

V októbri tohto roku, americká investičná spoločnosť s názvom Clean Energy Venture vyhlásila, že pre svoj prvý fond vyzbierala až 110 miliónov dolárov. Táto finančná pomoc by pritom mala byť využitá na vyplnenie „súčasného kapitálového rozdielu medzi zakladajúcimi a počiatočnými investíciami do sľubných a pokročilých energetických inovácií.“

S takýmto prílevom kapitálu sa preto spoločnosť musí vedieť dobre rozhodnúť, ktorej firme finančný príspevok poskytne. Celkovo tak princíp fondu spočíva na troch pilieroch, ktoré spoločnosť vedú k tomu, aby poskytovali príspevky výhradne firmám, ktoré sa aktivizujú v oblasti uskladnenia energie, pripojenia k sieti a čistej preprave.

„V súčasnosti je tento sektor možné charakterizovať ako tzv. “údolie smrti“. Existuje mnoho brilantných technológií, ktoré boli v priebehu času vypracované. No prepracovanie sa k dôležitým krokom financovania spoločnosti je ešte stále behom na dlhé trate. Niektorí ľudia nás preto považujú za tím špeciálnych jednotiek, ktorý prichádza nielen s kapitálom, ale aj s talentami.“

Boom čistej technologickej revolúcie a jej prepad

Približne v prvej polovici 21. storočia sa podmienky pre investície do odvetvia čistej energie zdali až príliš dobrými na to, aby mohli byť pravdivé.

Ceny ropy a zemného plynu stále stúpali, čo v konečnom dôsledku spôsobilo nárast dopytu po lacnejšej možnosti obnoviteľnej energie. Navyše pre tieto alternatívne zdroje, začala vláda USA vydávať aj daňové úľavy. Nesmierne zaujímavou sa taktiež stala Al Goreova kniha s názvom „Nepríjemná pravda“,  ktorá pojednávajúc o hrozbách globálneho otepľovania do veľkej miery upútala pozornosť národa. Peniaze tak do týchto revolučných odvetví začali s prísľubom profitu plynúť vo veľkej miere. No potom svet zasiahla finančná kríza a získanie pôžičky sa stalo omnoho náročnejším, než tomu bolo kedysi. Rovnako klesli aj ceny zemného plynu a boli vytvorené aj prebytočné zásoby čínskych solárnych panelov, ktoré boli vytvorené v priebehu času. V konečnom dôsledku sa tak dá tvrdiť, že viac ako polovica zo sumy 25 miliárd dolárov, ktorá bola do technologického sektora čistej energie vložená medzi rokmi 2006 a 2011, sa definitívne stratila.

Aj napriek tomu, že je pomerne jednoduché obviniť z tohto zlyhania finančnú krízu, nie je to tak úplne správne. Prieskum energetického centra MIT Energy Initiative z roku 2016 totižto poukázal na fakt, že väčšina spoločností zlyhala v dôsledku príčin, ktoré s finančnou krízou a celkovými ekonomickými podmienkami spoločnosti, nemali vôbec nič spoločné. Model fungovania rizikového kapitálu – v ktorom investori poskytujú limitovanú finančnú podporu rôznym podnikom vopred a následne očakávajú relatívne rýchle výnosy z týchto investícií  – nebol vždy prínosným a najmä vhodným pre často kapitálovo-náročný a dlhodobejší princíp fungovania „technologicky čistých spoločností“, ktoré sa pokúšali o celkovú premenu krajiny. 

Autori publikácie s názvom „Venture Capital and CleanTech: The Wrong Model for Clean Energy“ s daným vyjadrením jednoznačne súhlasia a konštatujú: „Tieto spoločností vyvíjajúce nové materiály, technické vybavenie, chemikálie, ale aj celkové procesy a spôsoby výroby – jednoducho neboli vhodné pre investície ľudí narábajúcich s rizikovým kapitálom, pretože si nielen vyžadovali značnú sumu peňazí pre svoj rozvoj, no taktiež disponovali aj dlhodobým časovým rámcom vývoja, neboli konkurencieschopné na spotrebnom a komoditnom trhu a taktiež neboli schopné zaujať pozornosť sveta firemných akvizícií.“

Výskumníci navyše zistili, že „najviac stratovým odvetvím čistej energetiky sa stali spoločnosti, ktoré sa usilovali o uvedenie na trh výhradne nových materiálov a procesov“. Napríklad spoločnosti, ktorých cieľom bolo nahradenie silikónu v solárnych paneloch mali skvelý potenciál. Avšak na prvý problém narazili pomerne rýchlo a to hneď v situácii, kedy sa usilovali pozmeniť veľkosť svojho navrhnutého modelu tak, aby nadobudol realistické rozmery.

Z uvedených tvrdení tak vyplýva, že ostatné oblasti (ako napríklad medicínska technológia) nedopadli až tak zle aj napriek tomu, že sú taktiež finančne náročné. Pri porovnaní dvoch sektorov analytici navyše zistili, že existuje len veľmi málo veľkých spoločností, ktoré by boli ochotné odkúpiť začínajúce firmy venujúce sa technológiám čistej energie. Táto neochota tak v spojení s potrebným časom a obmedzujúcou povahou charakteru investovania rizikového kapitálu spôsobili také prostredie pre existenciu a rozvoj týchto spoločností, v ktorom je len veľmi náročné prežiť.

Ako zistilo centrum pre energetický výskum z MIT Energy Initiative, viac než 90% spoločností čistej energie, ktoré boli financované v rozmedzí rokov 2007 a 2011 zlyhali dokonca aj pri návratnosti vstupného investičného kapitálu. Nie je tak prekvapením, že zatiaľ čo potreba spoločností redukujúcich emisie skleníkových plynov je naozaj urgentná, vo väčšine prípadov sa investori tejto (pre nich) únavnej a rizikovej oblasti vyhýbajú.

Clean Energy Ventures

S myšlienkou opätovného investovania do oblasti čistej energie sa investori začali pohrávať až v roku 2017, kedy sa spoločnosť Clean Energy Ventures rozhodla začať so zhromažďovaním kapitálu pre svoj vôbec prvý investičný fond. Ten bol pritom vyčlenený zo spoločnosti Clean Energy Venture Group, prostredníctvom ktorej zakladatelia investovali do tzv. zelených spoločností už od roku 2005. Investície zahŕňali spoločnosti ako MyEnergy, ktorá bola odkúpená spoločnosťou Nest a tá následne skupinou Alphabet a Pika Energy bola odkúpená spoločnosťou Generac.

Dan Goldman, Temple Fennell a David Miller, ktorí sú spoluzakladateľmi spoločnosti Clean Energy Ventures, spolu už v minulosti spolupracovali, avšak nikdy nie oficiálne. To sa však v roku 2016 zmenilo. Spozorovali potrebu financovania ešte len začínajúcich spoločností z čistej energie a vzhľadom na ich hlboké väzby s energetickou podnikateľskou komunitou sa založenie nového fondu zameraného na energetiku zdalo logické a prirodzené. Vytvorili tak tím zložený z ľudí, ktorí boli dostatočne skúsení ako technicky, tak aj operačne a zároveň mali skúsenosti s rastom spoločnosti. Bývalý minister pre energetické záležitosti Spojených štátov amerických – Ernest Moniz sa taktiež stal jedným z týchto ľudí. K spoločnosti sa pritom pripojil v pozícii člena poradného orgánu Strategickej rady. Aj keď pôvodne bolo cieľom zakladateľského tria vytvoriť fond v hodnote 75 miliónov dolárov, v konečnom dôsledku sa jeho hodnota vyšplhala až na sumu 110 miliónov dolárov.

Stratégia budovania fondu bola pritom naozaj jednoduchá: miesto toho, aby sa zakladatelia zameriavali na začínajúce spoločnosti, ktoré sa usilovali o akékoľvek narušenie celkového priemyslu, svoju pozornosť venovali radšej tým, ktoré dokázali vylepšiť už existujúce a zaužívané spôsoby.

Ako uviedol Fennell: „Neustále hľadáme slabé miesta už etablovaných spoločností, prostredníctvom ktorých dokážeme narušiť ich hodnotový reťazec.“

To znamená, že fond môže napríklad investovať do spoločností vyrábajúcich rôzne materiály, ktoré dokážu pomôcť vozidlám znížiť ich hmotnosť a na základe toho tak ovplyvniť ich uhlíkovú stopu – a to oveľa radšej, ako by mal investovať do spoločností, ktoré sa usilujú o radikálnu zmenu automobilového priemyslu vo všeobecnosti.

Základom každej investície je tak akčný plán obsahujúci to, akým spôsobom môže byť vybraná spoločnosť schopná prispieť k zníženiu produkcie skleníkových plynov. Fennell tak konštatoval:„Jednou z našich zásad je to, že investujeme iba do spoločností, pri ktorých existuje veľká pravdepodobnosť toho, že dokážu zredukovať minimálne 2,5 gigaton skleníkových plynov, alebo ekvivalentné množstvo uhlíka – a to odo dneška až do roku 2050.“

Aj napriek tomu, že fond viac než naplnil svoje predpokladané a želané finančné očakávania, Fennell tvrdí, že bolo náročné opätovne prilákať investorov práve do tejto oblasti. 

Investície do jednotlivých spoločností

Fond tak v priebehu nasledujúcich 4-5 rokov vo všeobecnosti plánuje investovať do približne 25 spoločností. Primárnym cieľom každej spoločnosti, do ktorej Clean Energy Ventures investuje, bude predovšetkým radikálne zníženie produkovaných emisií vo svete. No taktiež by mala byť prítomná aj možnosť jej uvedenia na trh v rozmedzí nasledujúcich 3-5 rokov. Vzhľadom na zrýchlený časový rámec, Clean Energy Ventures vyhľadáva najmä spoločnosti, ktoré „zapadajú do existujúcej infraštruktúry a už existujúcich kanálov.“

Firma má tak vo svojom portfóliu zatiaľ iba sedem spoločností, medzi ktoré je možné zaradiť napríklad SparkMeter, Leading Edge Crystal Technologies a LineVision. Spoločnosť SparkMeter (ktorá taktiež získala finančnú podporu od spoločnosti Billa Gatesa s názvom Breakthrough Energy Ventures) ponúka inteligentné meracie riešenia pre verejno-prospešné spoločnosti. Firma Leading Edge Crystal Technologies, ktorá sa oddelila od svojej pôvodnej spoločnosti Applied Materials, vyvíja lacnejšie, efektívnejšie, účinnejšie a najmä trvácnejšie membrány pre solárne panely. Nakoniec spoločnosť LineVision pracuje na optimalizácii spoľahlivosti a bezpečnosti energetických sietí.

Fond je však taktiež známy aj vďaka spoločným investíciám s niekoľkými veľkými a verejne obchodovanými spoločnosťami ako napríklad 3M, Emerson Electric a Applied Materials.

Zdroj: cncbc, fotune