Pandémia koronavírusu vyvolá nárast udržateľných investícií 

Pandémia koronavírusu zmenila spoločnosť neskutočným spôsobom. Zasiahla takmer všetky oblasti našich každodenných životov, a to vrátane investovania. Spoločnosti, ako Netflix alebo Zoom Video, profitovali z toho, že ľudia trávia viac času doma a v posledných mesiacoch zaznamenali výkonnosť, ktorá prekonala všetky očakávania. Maloobchodníci a letecké spoločnosti zas na druhej strane zaznamenali nevídané poklesy. V súčasnej dobe, kedy sa ekonomiky jednotlivých krajín začínajú pomaly otvárať, niektoré zo spoločností, ktorých výkonnosť v marci a apríli bola naozaj biedna, zaznamenávajú návrat.

Pandémia však môže mať oveľa dlhodobejší vplyv na fungovanie Wall Street. COVID-19 môže byť spúšťačom  investovania spĺňajúceho environmentálne, sociálne a riadiace kritériá. Vyzerá to tak, že pandémia zmenila hodnoty spoločnosti. 

Tento druh investovania, hodnotí spoločnosti na základe environmentálnych a sociálnych faktorov, ako aj podnikovej kultúry a jej riadenia, ale taktiež aj na základe tradičných finančných metrík. Takýto prístup je medzi investormi stále populárnejší. Od začiatku roka zaznamenali udržateľné fondy kótované na americkej burze rekordný príliv finančných prostriedkov, a to aj napriek nepokojnej situácii na trhu.

Graf: Udržateľné fondy zaznamenali obrovský nárast prílivu v prvom kvartáli roka 2020

Analytici a investori tvrdia, že pandémia, spolu s úmrtiami a deštrukciou, ktoré zostanú všade prítomné aj po tom, čo pandémia odznie, prispeje k uprednostňovaniu zodpovedného investovania. Kedysi brali investori najviac ohľadu práve na environmentálne faktory, no vyzerá to tak, že sociálne a riadiace faktory sa čoraz viac dostávajú do popredia. Investori skúmajú ako jednotlivé spoločnosti zareagovali na pandémiu a aký vplyv to malo na ich životaschopnosť. 

Spoločnosť JPMorgan vo svojom poslednom liste klientom uviedla: “Zmena v občianskej spoločnosti je naozaj pôsobivá. V posledných mesiacoch sme mohli pozorovať nárast dobrovoľníctva, sociálnej súdržnosti, podpory komunít a zamerania sa na verejné blaho. Vidíme, že kríza spojená s ochorením COVID-19 posilnila trend investovania spĺňajúceho environmentálne a sociálne faktory, ako aj podnikovú kultúru a jej riadenie.”

Tieto fondy taktiež priťahujú rekordnú úroveň hotovosti, nakoľko dokazujú, že môžu ponúknuť s trhom porovnateľné, v niektorých prípadoch aj trh prekonávajúce výnosy. Napríklad, fond Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) dosiahol v tomto roku návratnosť 10%, zatiaľ čo fond iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU), najväčší fond tohto druhu, ktorý spravuje aktíva v hodnote viac ako 7,1 miliárd amerických dolárov, zaznamenal od začiatku roka návratnosť 0,6%. Pre porovnanie, všeobecný akciový index S&P 500 v tomto roku zaznamenal pokles o približne jedno percento.

Takýto krátky časový rámec však samozrejme nemôže hovoriť o nejakom trende, ale mnohé z týchto fondov prekonávali referenčné indexy už v minulom roku a aj v rokoch predtým. Jon Hale, riaditeľ prieskumu udržateľnosti v spoločnosti Morningstar poznamenal, že toto je prvýkrát, kedy takýto druh fondov vykazuje stabilnú návratnosť aj počas poklesu trhu. Udržateľné investovanie existuje už po celé desaťročia, no rozmach fondov spĺňajúcich environmentálne, sociálne a riadiace kritériá, môžeme vo veľkom sledovať v posledných piatich rokoch. Tento segment trhu ešte nezažil hospodársku recesiu.

Graf: Správcovia aktív s najväčším prílivom do udržateľných fondov v prvom kvartáli roka 2020

Banka UBS vo svojom nedávnom liste adresovanom klientom uviedla: “Očakávame nárast záujmu investorov o fondy spĺňajúce environmentálne, riadiace a sociálne kritériá, pričom sa konkrétne budú zameriavať na vyššiu transparentnosť spoločností a zodpovednosť jednotlivých zainteresovaných strán. Kríza iba zdôraznila aké dôležité sú environmentálne, sociálne a riadiace kritériá, keď chceme posudzovať výkonnosť spoločností a návratnosť investícií. Preto očakávame, že tieto kritériá budú aj naďalej ovplyvňovať spoločnosti a správanie investorov.”

Rekordný príliv

Fondy zamerané na udržateľnosť v prvom kvartáli tohto roka prilákali rekordné množstvo kapitálu, a to aj napriek tomu, že svetovými trhmi otriasala pandémia nového koronavírusu. Podľa spoločnosti Morningstar, globálne udržateľné fondy zaznamenali prílev finančných prostriedkov v hodnote 45,7 miliárd amerických dolárov, pričom celkové fondy zaznamenali odliv v hodnote 384,7 miliárd amerických dolárov.

V Spojených štátoch amerických zaznamenali udržateľné fondy v prvom kvartáli tohto roka rekordný príliv v hodnote 10,5 miliárd amerických dolárov, hoci tempo investovania do týchto fondov sa v marci mierne spomalilo. Nakoľko sa investičná dynamika vracia postupne do normálu, môžeme očakávať, že rok 2020 bude ďalším rekordným rokom pre udržateľné investície. V prvom kvartáli roku 2019 bolo do udržateľných fondov investovaných iba 21,4 miliárd amerických dolárov.

Graf: Investori preferujú pasívne udržateľné fondy

Takmer 80% z týchto prostriedkov putovalo do indexových fondov, čo znamená, že za prudkým nárastom pravdepodobne stoja retailoví investori. Nicholas Colas, spoluzakladateľ spoločnosti DataTrek Research, uviedol : “Fondy obchodované na burze  (ETF) sú iba časťou celkového investičného prostredia, no pre nových retailových investorov sú hlavnou oblasťou, v ktorej investujú. Preto keď pozorujeme, že fondy spojené s environmentálnymi, sociálnymi a riadiacimi kritériami zaznamenali prudký nárast kapitálu v roku 2020, môžeme konštatovať, že táto oblasť získava zo strany investorov výraznú podporu.”

Podľa spoločnosti FactSet, za posledný mesiac fond iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) zaznamenal nové investície v hodnote viac ako 555 miliónov amerických dolárov. Ďalším populárnym fondom medzi investormi je fond Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG), ktorý zaznamenal príliv v hodnote približne 503 miliónov amerických dolárov a fond iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) získal nový kapitál v hodnote 493 miliónov amerických dolárov. Všetky tri fondy v poslednom mesiaci vykázali návratnosť 9% až 10%, no aj napriek tomu majú pre tento rok negatívne čísla. 

Pandémia COVID-19 urýchľuje investovanie v rámci ESG

Pred pandémiou sme mohli pozorovať nárast popularity kapitalizmu zainteresovaných strán – myšlienky, že spoločnosti by sa nemali zameriavať iba na napĺňanie vreciek svojich akcionárov. Pandémia pravdepodobne zvýši popularitu tejto myšlienky ešte viac. Mnohí investori začali uprednostňovať spoločnosti, ktoré na krízu reagovali tým, že začali priorizovať svoje dlhodobé ciele a nesústrediť sa na krátkodobý zisk za každú cenu.

Hale uviedol: “Táto globálna pandémia naozaj výrazne pozmenila dôležitosť toho, ako jednotlivé spoločnosti zaobchádzajú so zainteresovanými subjektmi, a to teda najmä zamestnancami a zákazníkmi. Veľká časť hodnoty spoločnosti je v súčasnosti založená na nehmotných aktívach, ako je napríklad reputácia spoločnosti a myslím si, že zúčastnené strany si budú pamätať, to ako sa jednotlivé spoločnosti počas tejto pandémie zachovali.”

Andrew Howard, vedúci oddelenia výskumu udržateľnosti v spoločnosti Schroders Investment Management, dodal, že pandémia Covid-19 pravdepodobne vyvolá zvýšený záujem o trendy, ktoré sa postupne formovali v posledných rokoch, ako je napríklad ochrana zamestnancov. Od marca požiadalo v Spojených štátoch amerických viac ako štyri desiatky miliónov ľudí o pomoc v nezamestnanosti. “Toto vôbec nie je nový trend, rozprávame sa o niečom, čo tu zažívame už nejaký čas. Kríza spojená s pandémiou koronavírusu však prispela k efektívnym krokom zo strany politikov, ktorí sa snažia o zvrátenie niektorých trendov, ako je napríklad nárast nezamestnanosti.”

Graf: Miera nezamestnanosti podľa rasy a etnika. Miera nezamestnanosti je historicky dvakrát taká vysoká u černochov ako u belochov

Čo tvorí fondy spĺňajúce ESG?

Existuje veľmi veľa rozmanitých štýlov a prístupov k investovaniu spĺňajúcemu environmentálne, sociálne a riadiace kritériá. Niektoré fondy sledujú referenčné indexy, no môžu jednotlivým spoločnostiam udávať rozdielnu investičnú váhu. Jedným z dôvodov, prečo sa tejto skupine fondov darí lepšie ako širšiemu trhu je skutočnosť, že tieto fondy zvyknú vo vysokej miere investovať do technologických spoločností, ktoré v rámci indexu S&P 500 počas tohto roka tvoria sektor s najlepšou výkonnosťou. Okrem toho v minimálnej miere investujú do energetických spoločností a priemyselných podnikov. Energetický sektor vykazuje v tomto roku najhoršiu výkonnosť zo všetkých odvetví. Zaznamenal stratu viac ako 30%.

Keď sa pozrieme na to, aké akcie držia aktívne spravované fondy, tak môžeme konštatovať, že akcie spoločnosti Microsoft vlastní až 55% z týchto fondov. Pri spoločnostiach ako Alphabet a Visa je to 47% a 42%. A do prvej päťky môžeme zaradiť aj spoločnosť Apple, ktorú vlastí 35% udržateľných fondov a spoločnosť Xylem, pri ktorej to je v súčasnosti 34%. Spoločnosť RBC okrem toho zistila, že z 20 najpopulárnejších spoločností v rámci udržateľných fondoch, až 75% dosahuje v tomto roku vyššiu výkonnosť ako index S&P 500.

zdroj: cnbc.com, goldmansachs.com

V prípade, že vy ste presvedčený o pozitívach tohto sektora, máme pre Vás STONEBRIDGE CAPITAL APM FUND, ktorý sa zameriava práve na ESG (enviromental, social and corporate governance), teda na Spoločensky zodpovedné, dlhodobo udržateľné investície s pozitívnym dopadom na životné prostredie. Alebo nás neváhajte kontaktovať.