Táto webová stránka používa súbory cookies. Používaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies. Súbory cookies pomáhajú zlepšovať služby, ktoré Vám poskytujeme. Nastavením svojho prehliadača môžete súbory cookies prípadne odmietnuť.

STONEBRIDGE CAPITAL

"Misia STONEBRIDGE CAPITAL je pomáhať našim ľuďom a investorom konzistentne rásť, chrániť kapitál a vytvárať pridanú hodnotu pre všetkých našich partnerov. Prinášať služby, ktoré ohromia trh svojou kvalitou. Pod štítom disciplíny, hrdinskej práce a húževnatosti kontrolovať riziko a stať sa najväčším a najlepším hedžovým fondom. To si vyžaduje vášeň, integritu a zodpovednosť."

- úryvok z Corporate Governance STONEBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT.

 

Prístup

STONEBRIDGE CAPITAL je popredný investičný a hedžový fond poskytujúci správu aktív a investícií. Zameriavame sa na absolútny výnos a ochranu majetku inštitucionálnych a individuálnych investorov.
Spájame najjasnejšie mysle s energiou, inováciami, tvorivosťou a vášňou, aby sme poskytli hodnoty, ktoré našim investorom umožnia dosiahnuť ich finančné a investičné ciele aj pre budúce generácie.

Vlajkovou loďou STONEBRIDGE CAPITAL je investičná filozofia spájajúca klasické a moderné prístupy. Svet a finančné trhy fungujú na základe príčin a následkov. Zručnosť a tvrdá práca nám umožňujú, že tieto súvislosti poznáme a dokážeme ich predvídať.

Náš investičný proces je komplexne založený na vlastnom výskume, ktorý je pre našu spoločnosť špecifický. Táto výhoda nás vedie k vynikajúcim a dlhodobým investičným výsledkom.

Kontrola rizika na prvom mieste

Naším cieľom je konzistentnosť a vynikajúci investičný výkon s menším ako primeraným rizikom. Nadpriemerné zisky v dobrých časoch nemusia byť nevyhnutne dôkazom zručnosti manažéra. Aby sme dokázali, že zisk je zásluhou zručnosti manažéra je potrebný vynikajúci výkon v zlých časoch.

Nehľadáme iba vysoké zisky, ale aj predchádzanie stratám. To je našou hlavnou prioritou.

Motivácia

S klientmi investujeme spoločne a vytvárame tak vzájomnú dôveru a dlhodobé partnerstvo, ktoré je zárukou zodpovednej správy a zvyšuje našu motiváciu dosahovať čo najlepší profit. Spolupracovníci majú podiel na výkonnosti čím si udržiavame najlepších ľudí a hájime tak záujmy akcionárov a investorov.

Vízia

Vyhľadávame investičné príležitosti, investujeme vo veľkom. Zameriavame sa na dosahovanie absolútneho výnosu. Naša flexibilita nám pomáha zvyšovať čistý zisk našich investorov.

Princípy

Kultúra

Zmysluplná práca a dôsledné vzťahy sú založené na pravde a transparentnosti. Vynikajúce výsledky si vyžadujú jasné, ambiciózne ciele a uplatňovanie nášho chápania hodnôt a princípov. Spájame ľudí, ktorí myslia inak, a vytvárame prostredie, v ktorom vyhrávajú najlepšie nápady.

Finančný systém je odrazom sveta v danom okamihu. Pozorujeme, ako svet myslí, cíti, funguje a kam smeruje. Vďaka tomu rozumieme aj finančnému trhu.

Integrita

Investície našich klientov vnímame ako neochvejný záväzok, dlhodobé a stabilné partnerstvo založené na dôvere, zodpovednosti a transparentných vzťahoch.

Inovácie

Technológia je kľúčom k naplneniu našej misie. Najmodernejšie obchodné systémy a sofistikované investičné techniky nás neustále posúvajú dopredu a umožňujú nám dosahovať lepšie výsledky.

Ľudia

Naši spolupracovníci a investori sú našou najväčšou hodnotou. K zverenému kapitálu pristupujeme čestne a s vášňou ako k nášmu vlastnému.

Našim zamestnancom pomáhame napĺňať ambície a požadujeme otvorenosť a transparentnosť. Zamestnávame, inšpirujeme a investujeme do najlepších talentov vo všetkých disciplínach a umožňujeme našim ľuďom prosperovať v profesionálnom prostredí.