Globálny investičný
fond zameraný na
alternatívne investície

Fondy
Telgárt, Slovakia

Správa aktív a ochrana majetku
privátnych a inštitucionálnych investorov

O nás
Bratislava, Slovakia

Multi-strategický prístup
s kontrolovaným rizikom

Fondy
High Tatras, Slovakia

Výsledky založené na kvalitách
rôznorodého, odborného
a profesionálneho tímu

Kultúra

O NÁS

Globálny investičný fond zameraný na alternatívne
investície a profesionálnu správu aktív

Zameriavame sa na dosahovanie absolútnych, rizikovo upravených výnosov a ochranu majetku inštitucionálnych a privátnych investorov. Fond aplikuje multi-strategický prístup investovaním primárne na finančných a derivátových trhoch a oportunisticky zvažuje vstup aj do súkromných firiem. Viacfaktorový investičný proces, sofistikovaný risk manažment a nízka korelácia nás odlišujú od tradičných investičných produktov, čo z nás robí skutočnú alternatívu. Od roku 2013 sa o konzistenciu výsledkov stará úzky tím investičných stratégov s viac ako 73 ročnými kumulatívnymi skúsenosťami. Fond je 100% vlastnený jeho zamestnancami.
2013
9 rokov investovania
História
+19,17%
priemerné ročné zhodnotenie
Výkonnosť
73
rokov kumulatívnych skúseností
Skúsenosti
3
krajiny pôsobenia
Dôvera

Čo robíme

01 Hedžový fond
Investujeme do najlikvidnejších aktív na globálnych finančných trhoch a mimoriadny dôraz pri tom kladieme na sofistikované zaisťovacie stratégie. Kombináciou algoritmických a diskrečných stratégií sa zameriavame na rezistenciu voči trhovým poklesom. Cieľom je prinášať investorom pozitívnu a absolútnu návratnosť bez ohľadu na ekonomické cykly.
VIAC
02 Private equity
Oportunisticky realizujeme private equity a venture investície. Cieľom sú firmy z defenzívnych sektorov a ekologicky zamerané spoločnosti (ESG) s transformačnými ambíciami. Nadpriemerný rastový potenciál, udržateľnosť a dlhodobý pozitívny dopad sú prioritou.
VIAC
03 Risk management
Riziko je definované ako trvalá strata kapitálu, je však nevyhnutné pre generovanie nadpriemerných výnosov. Chápať a manažovať riziko nebolo nikdy dôležitejšie ako v dnešných časoch, a je preto spolu s ochranou kapitálu našou najdôležitejšou misiou. Dohliadame na všetky známe aspekty rizika vrátane trhového a likvidného rizika, rizika protistrany, aj modelového, operačného a technologického rizika.
04 Proprietárny výskum
Pri posudzovaní investičných príležitostí sa opierame o vlastný hĺbkový výskum. Interne analyzujeme všetky riziká a príležitosti, syntetizujeme a integrujeme vlastné kvantové a makro modely. Technológie a inovácie sú primárnym prvkom nášho výskumu. Pravidelne publikujeme vlastné pohľady na široké spektrum ekonomických tém, ktoré tvoria základ investičných stratégií.