O nás

investičný prístup

Náš investičný prístup sa zakladá na filozofických východiskách a na dôslednom uplatňovaní princípov.

Jedným z hlavných predpokladov pre generovanie dvojciferných diferencovaných výnosov je alternatívne myslenie a kontinuálne hľadanie nových spôsobov uvažovania. Trhy sú neefektívne a investičné správanie je často iracionálne. Avšak aj takýto chaos poskytuje vynikajúcu príležitosť na dlhodobý úspech.

Skin in the game

Modely

Vzdelávanie

Výskum

História

Dlhodobé skúsenosti nám umožňujú vidieť pod povrch
a objavovať príležitosti so skrytou hodnotou,
ktorá sa neskôr pretaví do výkonnosti.

Zakladateľ a CEO STONEBRIDGE CAPITAL, Martin Pitoňák, je jedným z priekopníkov moderného hedge fondu na Slovensku. Na kapitálovom trhu pôsobí od roku 2005. Už v začiatkoch svojej kariéry u obchodníka s cennými papiermi si prešiel viacerými kľúčovými pozíciami, čo mu okrem bohatých skúseností poskytlo širšiu perspektívu na svet finančných trhov a spôsoby efektívneho investovania. Kríza v roku 2008 významne ovplyvnila jeho ďalšie smerovanie. V tomto období sa začala intenzívne kreovať vízia založenia spoločnosti s odlišným prístupom k investovaniu, ktorý by dokázal obsiahnuť nové potreby investorov iniciované krízou, a zároveň by reprezentoval silné princípy a hodnoty, pretože len tie dokážu vytvoriť skutočne pevný základ pre dosahovanie vysokých cieľov a zabezpečiť prosperitu aj v nepriaznivých časoch. Výsledkom bola myšlienka založenia hedžového fondu na Slovensku, ktorá sa Martinovi napokon podarila zrealizovať v roku 2014 získaním investičnej licencie. Následne bolo v Bratislave podpísané Memorandum a vytvorením štruktúry HEDGE FUND Bermuda sa zahájilo obchodovanie prostredníctvom vlastného kapitálu dlhodobo prinášajúce výnimočné výsledky svojim investorom a akcionárom. V súčasnosti spoločnosť spravuje viac ako 61 miliónov eur prostredníctvom svojich troch hlavných fondov. Štyri piliere STONEBRIDGE-u symbolizujú princípy, na ktorých stojí úspech a napredovanie spoločnosti – 1. Partnerstvo, 2. Zameranie, 3. Spolupatričnosť a 4. Ľudia. STONEBRIDGE už 8. rok píše úspešný príbeh hedžového fondu z malej krajiny Slovensko, a to vďaka odhodlaniu, úsiliu, húževnatosti, talentu, ale aj pokore ľudí, ktorí nasledujú Martinovu víziu vytvoriť dielo spájajúce generácie.

História

2013

Založenie MPEA, a. s. v Bratislave.

História

2014

Podpísanie Memoranda a vytvorenie štruktúry HEDGE FUND. Investičná licencia, vstupný́ kapitál a začiatok obchodovania.

História

2015

Vznik európskej spoločnosti MPEA Group SE v Českej republike.

História

2016

Založenie STONEBRIDGE CAPITAL s. r. o. a opustenie brokerage biznisu. Investičná časť STONEBRIDGE sa oddeľuje od nefinančnej MPEA.

História

2017

Posilnenie vnútornej kapitálovej štruktúry. Fond ukončuje rok v zisku 4. rok po sebe.

História

2018

Založenie fondu Da Vinci Fund. Podfond STONEBRIDGE CAPITAL sa mení na Fibonacci Fund.

História

2019

Prvá private equity investícia
fondu Da Vinci Fund. Kúpa
100% podielu vo
veľkodistribúcii liekov HEALTH FOR ALL. Vznik
SICAV štruktúry
INVESTMENT FUND.
Založenie fondu APM ESG
FUND so zameraním na
alternatívne ESG
investície.

História

2020

Personálne posilnenie a rozšírenie investičného tímu. Pre fond ide o najlepší
a najziskovejší rok vo svojej histórii.

NÁŠ TÍM

Martin Pitoňák
CEO, Co-CIO
Stanislav Nemčík
Portfólio manažér
David Arvay
VP, Operations
Sandaroo Kumarasinge
Strategy Consultant Middle East & Asia
Valerián Potičný
Investor Relations
Martin Dvorský
Stock & Option Trader
Ľuboš Polakovič
Financial Analyst
Lukáš Stieber
Financial Analyst
Pridaná hodnota

Angažovanosť


Začali sme v roku 2014 s našim vlastným kapitálom. Investičný tím má podstatnú časť vlastných aktív investovanú vo fonde. Majetková a morálna angažovanosť vytvára skutočný Skin in the game.

Ochrana kapitálu


Ochrana kapitálu je našou hlavnou prioritou. Zabezpečujeme riziká kombináciou hedgingových stratégii. Vysoká antikorelácia nám umožňuje profitovať na rastúcich aj klesajúcich trhoch. Pozitívny výkon aj v nepriaznivých časoch (Marec 2020: +23,54%).

Absolútny výnos


Dokážeme prinášať pozitívnu návratnosť v akomkoľvek ekonomickom cykle. Profitujeme počas ekonomickej expanzie, ale aj počas recesie a trhových poklesov. Hájime záujmy investorov.

Model Success fee


Odmena za výkon na základe dosiahnutých výsledkov. Hlavný investičný tím má podiel na výkonnosti, čím si udržiavame najlepších ľudí.

Výkonnosť


Výkon porovnateľný s poprednými hedžovými a investičnými fondmi vo svete.

Pevná kultúra


Pevná kultúra založená na čestnosti, húževnatosti, tvrdej práci, dôkladnosti a tvorivosti.

Investície riadime prostredníctvom fondov,
ktoré sa navzájom odlišujú investičnou
filozofiou a stratégiou, alokáciou zdrojov
a špecializáciou na konkrétne segmenty
trhu.