Táto webová stránka používa súbory cookies. Používaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies. Súbory cookies pomáhajú zlepšovať služby, ktoré Vám poskytujeme. Nastavením svojho prehliadača môžete súbory cookies prípadne odmietnuť.

Čo robíme

Hedžové fondy

• Vyhľadávame investičné príležitosti, investujeme vo veľkom • Zameriavame sa na dosahovanie absolútneho výnosu • Naša flexibilita nám pomáha zvyšovať čistý zisk našich investorov •

Hedging

• Prostredníctvom opčných a zaisťovacích stratégií chránime hodnotu našich aktív a pomáhame Vám profitovať zo súčasnej hodnoty aj v budúcnosti. • Pomáhame chrániť kapitál.•

Správa majetku

• Kombinácia klasických a moderných postupov, ako aj stabilné zázemie a skúsenosti nás naučili pracovať s rizikom. • Investovanie do bezpečných aktív nám umožňuje mať investície pod kontrolou, chrániť majetok a vytvárať absolútnu hodnotu.•

Family office

• Sme Vašou pravou rukou. • Zabezpečíme pre Vás čokoľvek s ohľadom na pohodlie a súkromie. • Zameriavame sa na investície, ochranu a generačnú správu rodinného majetku, zachovanie imania s ohľadom na vzťahy v rodine a pomoc pri každodenných i výnimočných rodinných záležitostiach s ohľadom na individualitu. • Ponúkame pomoc pri generačnej výmene vo firmách, ako aj daňové, účtovné a právne poradenstvo.•

Čo nerobíme

Neposkytujeme úvery a projektové financovanie

História

Dlhodobé skúsenosti založené na práci s rizikom nám umožňujú vidieť pod povrch a prirodzene vycítiť príležitosť so skrytou hodnotou, ktorá sa neskôr pretaví do ceny. Naše hodnoty, ciele a spôsob, akým myslíme, pomohli vytvoriť komplexnú filozofiu založenú na integrite a pridanej hodnote.

2013

Založenie MPEA, a.s. v Bratislave.

2014

Podpísané Memorandum. Vytvorenie štruktúry Hedge Fund Bermuda

Získanie investičnej licencie, vstupný kapitál od akcionárov a  začiatok obchodovania.

2015

Vznik Európskej spoločnosti MPEA Group SE v Českej republike.

2016

Založenie STONEBRIDGE CAPITAL s.r.o., opustenie brokerage biznisu.

Oddelenie investičnej časti STONEBRIDGE od nefinančnej MPEA, a.s.

2017

Posilnenie vnútornej kapitálovej štruktúry. Fond ukončuje rok v  zisku štvrtý rok po sebe.

2018

Založenie fondu Da Vinci Fund,

podfond STONEBRIDGE CAPITAL sa mení na Fibonacci Fund.

2019

Da Vinci Fund uskutočnuje prvú investíciu v rámci Private Equity kúpou veľkodistribútora liekov HEALTH FOR ALL.

Založenie SICAV štruktúry STONEBRIDGE CAPITAL INVESTMENT FUND a STONEBRIDGE CAPITAL Management v Bratislave.

Založenie fondu APM Fund so zameraním na alternatívne investície.